Обрати сторінку

Закінчився ще один навчальний рік, сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу гімназії, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2018/2019 навчального року.

У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом гімназії, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора гімназії, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Cтаном на 5 вересня 2018-2019 навчальному року в гімназії навчалося 1066 учнів. 33 класи. Середня наповнюваність класів – 32 учні. Для здійснення навчальної діяльності весь аудиторний фонд закладу використовується у повному обсязі. А саме – 23 лекційних аудиторій та 8 – для практичних та семінарських занять, 1 спортивна зала, майстерні, кабінет захисту Вітчизни. У першу зміну навчалися 1-2 класи, 3Г, 4Б та 6-11 класи. Всього – 23 класних колективи. У другу – відповідно 10. Заняття для початкової школи розпочинаються о 9.00 у першу зміну і о 12.50 або 13.50 у другу. Для учнів 6-11 класів робочий день розпочинається о 8.00. Для 5 класів – о 12.50 або о 13.50. навчання у другу зміну вимушене. Адже школа перевантажена. Що унеможливлює якісну позакласну роботу з учнями. Крім того, у закладі лише одна спортивна зала і відсутній стадіон. Все це спричиняє певні незручності і викликає Ваше незадоволення, коли у вересні місяці розклад нестабільний. Або уроки впродовж тижня розподілені нерівномірно. Цю проблему можна частково вирішити за рахунок зменьшення контингенту, але відповідно до чинного законодавства ми зобов язані забезпечити реалізацію права на навчання всім дітям нашого мікрорайону та братикам-сестричкам наших учнів. І якщо минулого року за мікрорайоном у нас було 23 учні і 37 братиків-сестричок, то станом на 31.05.2019 – 60 мікрорайон і 60 братиків-сестричок. А це вже 120 дітей.

Тому аміністрація закладу працює над пошуком шляхів виходу із такої ситуації.

Взагалі, відповідно до нового Закону України «Про освіту», для реалізації концепції Нової Української Школи Державним стандартом початкової освіти (2018) визначено, що початкова освіта має два цикли навчання (1 – 2 і 3 – 4 класи), що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Зміст освіти в документі представлено в дев’яти освітніх галузях: мовно-літературній, математичній, природничій, технологічній, інформатичній, соціальній і здоров’язбережувальній, фізкультурній, громадянській та історичній, мистецькій. Кожна галузь описана через загальні результати навчання та обов’язкові результати для побудови освітньої траєкторії здобувачів загальної середньої освіти. Обов’язкові навчання здобувачів освіти. Загальні результати навчання представлені описом складників ключових і предметних компетентностей, якими має володіти випускник закладів середньої освіти ІІІ ступеня, та окреслюють кінцевий результат результати навчання показують, які складники ключових і предметних компетентностей мають бути сформованими у здобувачів освіти на кінець кожного циклу навчання.

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання, є освітня програма закладу загальної середньої освіти , з якою Ви можете ознайомитися на сайті нашого закладу.

Там же навчальні Плани та програми.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» на підставі навчальних планів формується штатний розпис закладу, що затверджується Департаментом освіти Вінницької міської ради на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кадрове забезпечення гімназії здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

У 2018/2019 навчальному році гімназія була забезпечена на 100 відсотків педагогічними працівниками, іншими штатними працівниками на 95%. Вакантними є посади електромонтера та інженера електроніка.

Всього у гімназії 106 штатних одиниць.

У 2018/2019 навчальному році було прийнято 3 працівники за строковим договором (2 вчителі хімії, вчитель початкових класів) та 6 сумісників – вчитель праці у дівчаток (9 годин тижневого навантаження), вчитель економіки(4 години тижневого навантаження) та керівники гуртків з математики, хімії, інформатики – з тижневим навантаженням до 4 годин.

Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

На даний момент у закладі працюють 33 педагоги, що мають педагогічне звання «Вчитель-методист» та 8 – «Старший учитель». Також 51 педагог має вищу кваліфікаційну категорію, 11 – І, 6 – ІІ, 8 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст». 2 вчителі мають звання «Заслужений учитель України», 1 – «Народний учитель України», 1 кандидат фізико-математичних наук, 1 – педагогічних наук.

Відповідно до річного плану роботи гімназії та наказу від 03.09.18р. № 444 «Про організацію внутрішньо гімназійної методичної роботи в 2018-2019 н.р.» методична робота гімназії була спрямована на розв’язання єдиної науково-педагогічної проблеми (2-й рік роботи) «Формування змісту профільної підготовки учнів як стратегічний напрям модернізації освіти в умовах єдиного мережецентричного інформаційно-освітнього середовища» та на виконання таких завдань:

 • робота над удосконаленням єдиного інформаційного середовища гімназії як засобу розвитку профілю гімназії в умовах реформи освіти;

 • формування критичного та творчого мислення, як важливих чинників спрямованості учнів до активних видів діяльності;

 • розвиток самостійності та пізнавальних здібностей учнів при підготовці до творчої діяльності;

 • створення умов щодо реалізаціїдержавної політики у сфері реформування початкової школи;

 • впровадження STEM навчання на уроках та у роботі з обдарованими дітьми;

 • подальше впровадження в дію гімназійного Положення про стимулювання творчої праці педагогів.

Основними формами методичної роботи, відповідно до наказу по гімназії, були:

8 предметних методичних об’єднань вчителів та одне методичне об’єднання класних керівників (керівники МО початкових класів Крутенюк Л.А., філологів Коломієць Т.А., математики Пасіхов П.Я., фізики та інформатики Пасіхов Ю.Я., англійської мови Яворська Т.В., природничого циклу Денисик О.О., гармонійного розвитку особистості Воскобойник І.І., історії Волос Ю.П., класних керівників Ложевська В.В.).

Важливою формою роботи у розв’язанні завдань навчального року є засідання педагогічної ради, які були проведені за планом роботи гімназії:

у серпні 2018 р. «Про підсумки роботи гімназії в 2017-2018 н.р. та завдання на 2018-2019 н.р. ( доп. Нестюк В.М., Коршак А.А.);

– у листопаді 2018 р. «Створення в навчальному закладі оптимальних умов максимально сприятливих для розвитку обдарованих дітей на основі розробки та поетапного впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання» (доп. Гончарук Л.В.);

– у грудні 2018 р. «Єдиний інформаційний простір у школі як ресурс якості освітнього процесу» (доп. Дячук О.В.);

у березні 2019 р. «SWOT-аналіз діяльності закладу – проблеми та шляхи їх подолання».

Одне з рішень педагогічної ради – створення Ради розвитку закладу.

Педколектив продовжує працювати над впровадженням ІКТ у навчально-виховний процес, організацією роботи гімназії в умовах використання ІОС: створення електронних уроків, відеоуроків, навчальних курсів для дистанційної підтримки навчального процесу.

На базі гімназії у 2018-2019н.р. було проведено:

 1. Відкриту олімпіаду з математики для учнів 3-4 класів міста ( Гончарук Л.В., Васкевич О.В., Пасіхов П.Я.);

 2. Майстер клас по роботі з обдарованими дітьми «Розвязування завдань нестандартного змісту» для вчителів початкових класів міста (Васкевич О.В., Крутненюк Л.А.);

 3. Математичний занзібар для учнів 5-6 класів

 4. Математичний занзібар для учнів 7-8 класів

 5. ХХVІ комплексну олімпіаду «Турнір чемпіонів»

Вчителі гімназії взяли активну участь у міських, обласних та Всеукраїнських методичних заходах:

 • вчителі математики Сапсай Б.Ю. та Мельничук В.М. – отримали дипломи переможців в олімпіаді з геометрії ім. Ясінського (відповідно І та ІІ ступеня);

 • вчитель основ здоров’я Охріменко Ю.А. – у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року – 2019» в номінації «Основи здоров’я» та посіла І місце в міському та обласному турах, а також стала дипломантом Всеукраїнського туру конкурсу, де отримала відзнаку «Учнівські симпатії»;

 • вчитель початкових класів Чайка В.В. – отримали диплом переможця у міському конкурсі Незабутня ранкова зустріч. ( ІІІ ступеня);

 • вчителі інформатики Пасіхов Ю.Я. та Порхун А.О. та математики Пасіхов П.Я. взяли участь у І міському методичному фестивалі «Скарби педагогічних ідей» та отримали подяки за поширення перпективних інновацій серед педагогічного загалу міста;

 • Нестюк В.М. – у семінарі «Методичні аспекти особистісно-професійного розвитку суб’єктів освітньої діяльності», у науково-практичному семінарі «Сучасні інноваційні технології та методики навчання: досвід, теорія, перспективи» та у науковій конференції професорсько-викладацького складу «Фестиваль наук – 2019»;

 • Пасіхов Ю.Я. – у Міжнародній науково-практичній конференції «ІЕНО-2018»;

 • вчителі фізики Сапсай В.Ю., основ здоров’я Охріменко Ю.А., фізичної культури та захисту Вітчизни Макаров О.М. стали учасниками ІІІ регіонального фестивалю педагогічної майстерності «LEADFEST»;

 • вчитель математики Мельничук Вікторія Миколаївна – у методичному семінарі «Методичні аспекти особистісно-професійного розвитку суб’єктів освітньої діяльності»;

 • вчитель початкових класів Совко Н.М. – у Всеукраїнській інтернет-конференції «COLOR OF SCIENCE»;

 • бібліотекар Лампіга А.В. – у Міжнародній науково-практичній конференції «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»;

 • вчитель основ здоров’я Охріменко Ю.А., – у ІV регіональній виставці-презентації «Панорама освітніх інновацій»

Педагогічні працівники гімназії Нестюк В.М., Пасіхов Ю.Я ,Макаров О.М., Пасіхов П.Я., Лампіга А.В., Охріменко Ю.А., Потемська Л.С. надають велику допомогу в організації безперервної освіти педагогічних працівників області, а саме: читають лекції, проводять семінарські заняття, практикуми, відкриті уроки.

Крім того Ю.Я.Пасіхов створив проект для участі в обласному конкурсі на в рамках реалізації обласної Програми Розвитку інформаційних та інформаційних технологій в закладах освіти області на 2016-2020 роки та отримав Грант на 50 000 гривень. Тема проекту «Створення на основі існуючуго єдиного освітнього веб-простору мережецентричного освітнього середовища Вінницької області».

Вчитель гімназії Ветров В.В.брав участь у конкурсі «Кращий навчально – методичний посібник – 2019» у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань» загальноміського проекту «Ім′я в освіті міста» в номінації «Електронно-освітній ресурс».

Також слід зазначити, що вчителі гімназії багато уваги приділяють самооосвіті, зокрема:

Порхун А.О. пройшла курс «Основи веб-розробки» тривалістю 72 години в рамках Всеукраїнського соціально-освітнього проекту з безкоштовного навчання вчителів інформатики від фонду BrainBasket Wow; навчальний курс зимової сесії «WEBSTEM – школа – 2019».

Про результативність методичної роботи також свідчать підсумки атестації педагогічних працівників. У 2018-2019н.р. 11 педагогічних працівників гімназії пройшли атестацію, в тому числі

4 – підтверджено вищу кваліфікаційну категорію,

3- підтверджено педагогічне звання «учитель – методист»,

5 – присвоєно вищу кваліфікаційну категорію,

1 – присвоєно педагогічне звання «учитель –методист»,

3 – присвоєно педагогічне звання «старший учитель»,

1 – присвоєно першу кваліфікаційну категорію,

1- присвоєно другу кваліфікаційну категорію.

У вересні – жовтні пройшов черговий тур атестації робочих місць, було атестовано 15 кабінетів, 6 з яких підтвердили раніше встановлений зразковий рівень, а двом кабінетам рівень «зразковий» встановлено.

Про високий рівень професійної майстерності та творчості вчителів нашої гімназії свідчить і те, що 3 учителя гімназії у 2018-2019н.р. були керівниками міських методичних об’єднань: Пасіхов П.Я. – математики, Крутенюк О.Б. – фізики, Пасіхов Ю.Я. – інформатики.

Керівниками міських творчих груп з центрами діяльності на базі творчих лабораторій учителів-новаторів є вчителів Підлужняк Н.Г. та Порхун А.О. ММК поширюється та пропагується перспективний педагогічний досвід вчителя математики Пасіхова П.Я., вчителя фізики та інформатики, заступника директора з інформаційних технологій Пасіхова Ю.Я, вивчався досвід Порхун А.О.

Гімназія є опорною (базовою) з питання проведення експериментальної діяльності Всеукраїнського рівня:

 1. «Науково-методичні засади формування єдиного мережецентричного інформаційно-освітнього середовища загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ МОН України№818 від 08.06.2017р.).

 2. «Фінансова грамотність» (наказ МОН України№776 від 17.06.2013р.).

 3. Всеукраїнський науково-практичний проект «Інтелект України» – проводиться у1Б, 2А, 3Г, 4Б класах (наказ МОН молодьспорт України №1352 від 30.11.2012р.).

Постійно здійснювався супровід інноваційної діяльності, а саме: надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної діяльності педагогічними працівниками школи, організаційно-методична допомога в створенні презентаційних матеріалів, підтримка в апробації навчальної літератури, організаційно-методичний супровід створення авторських програм вчителями. І, користуючись нагодою, від імені педагогічного колекиву хочу подякувати Порхун А.О. та Підлужняк Н.Г. за надання допопомоги колегам.

А Наталії Григорівні за постійне оновлення нашого сайту, де представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, діяльність соціально-психологічної служби тощо, сторінка з історії школи, щоденне шкільне життя.

За підсумками методичної роботи за 2018-2019 н.р. педагогічний колектив гімназії нагороджено грамотою Департаменту освіти ВМР.

З 2015-2016 н.р. в практику роботи закладу розпочато впровадження науково – педагогічного проекту «Інтелект України», що сприяє реалізації концепції меритократичної освіти – освіти для інтелектуально обдарованих дітей. У 2018-2019 н.р. за проектом працювало три класи на базі 1-Б (кл. керівник Крутенюк Л.А.), 2-А (кл.керівник Головащенко Ю.В.), 3 – Г(кл. керівник Боголюбова М.М.) та 4-Б (кл. керівник Васкевич О.В) класів. Навчально – виховну роботу побудовано відповідно освітніх моделей: прискорення, поглиблення, збагачення та проблематизації. Реалізуються основні ідеї зазначених моделей за «Типовими навчальними планами » загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково – педагогічним проектом «Інтелект України» та навчально – методичними комплектами для учнів початкової школи з предметів: «Письмо», «Читання», «Українська мова», «Математика», «Еврика», «Людина і світ», «Навчаймося разом». Ефективність роботи проекту можна спостерігати наприкінці навчального року по результатах навчальних досягнень проектних класів – всі показали високий та достатній рівень засвоєння матеріалу з різних дисциплін. Учні знаходяться в гарному емоційному стані, є активними учасниками навчального процесу, сформувались дружні класні колективи. З метою популяризації та подальшого впровадження науково – педагогічного проекту протягом року проводились майстер – класи для вчителів початкових класів гімназії, «День відкритих дверей» для вчителів гімназії, «День відкритих дверей для батьків». На підставі заяв батьків, що виявили бажання, щоб їх діти проходили навчання за програмо. Науково педагогічного проекту «Інтелект України», та рішення педагогічної ради (протокол № 15 від 31.05.2019) сформовано два класи – «Інтелект» на наступний 2019-2020 н.р. на базі 1-Б кл. та 1-Г(кл. керівник Васкевич О.В., Соловей Л.А.).

Науково-дослідницька робота була спрямована на розв’язання таких задач:

– розвиток дистанційної підтримки традиційних форм освіти та дистанційної освіти, впровадження технологій електронної освіти;

– впровадження програмної системи адміністрування І-ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад https://my.olymp.vn.ua та апробація її в школах області, роботі районних методичних кабінетів та ВАНО;

– впровадження нової розробки ЛІКТ «Система моніторингу знань учнів міста Вінниці» (https://quality.osvita.vmr.gov.ua/) та забезпечення спільно з ММК проведення систематичного моніторингу якості знань учнів ФМГ№17 та інших закладів освіти міста;

– впровадження в життя угод про співробітництво з Інститутами педагогіки та інформатизації навчання НАПН України;

– робота ФМГ№17 та ЛІКТ в якості експериментального закладу всеукраїнського рівня над експериментальним дослідженням «Науково-методичні засади формування єдиного мережецентричного інформаційно-освітнього середовища загальноосвітніх навчальних закладів України»;

– впровадження в навчально-виховний процес програмно-педагогічних розробок лабораторії інформаційних та комунікаційних технологій;

– участь учителів гімназії в цих розробках;

– вдосконалення системи електронних домашніх завдань та навчальних матеріалів з метою залучення гімназистів до сучасних технологій дистанційної освіти;

– підготовка, технічна підтримка та проведення Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з інформатики NetOI-2019;

– підготовка й проведення ХХVІ Комплексної олімпіади з фізики, математики та інформатики;

– підтримка роботи наукового товариства школярів;

– залучення учнів та вчителів до модернізації Інтернет-ресурсів гімназії;

– сприяння участі гімназистів у конкурсах, турнірах, олімпіадах з інформаційних технологій

– співпраця з вищими навчальними закладами міста і України.

У гімназії працює мережа гуртків, факультативів та спецкурсів.

За підсумками 2018-2019 н. р. учні ФМГ №17 вибороли

на ІІ (міському) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад 149 призових місць , на ІІІ (обласному) етапі – 93 призових місця. У IV етапі Всеукраїнських олімпіад – 4.

На слайдах представлені результати роботи предметних методичних об’єднань та призвіща педагогів, які підготували переможців предметних олімпіад. А також результати участі гімназистів у різноманітних конкурсах з профільних предметів.

Головною метою виховної роботи у 2018- 2019 навчальному році було формування інтелектуально розвиненої, всебічно обдарованої, творчої особистості учня, пройнятої національною ідеєю справжнього українця.

Виховна діяльність педагогічного колективу була спрямована на реалізацію таких завдань:

 • створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

 • продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками;

 • турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя;

 • естетичне, екологічне та трудове виховання як складові підготовки учнів до дорослого життя;

 • виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та військово-патріотичної роботи.

Працюючи над реалізацією Кон­цепції національного виховання, педагогічний колектив гімназії спрямовує виховну роботу на формування в учнів почуття патріотизму, морально-етичних цінностей, здорового способу життя, повноцінного сприйняття і правильного розуміння естетичних понять, смаків та ідеалів.

Класні керівники використовують активні форми туристсько-краєзнавчої роботи з учнями: походи, екскурсії, змагання, які дають можливість більш детально познайомитися з історико-культурною спадщиною українського народу.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів. Протягом навчального року проводиться психолого-педагогічна корекційна робота з учнями, які схильні до девіантної поведінки та правопорушень. Продовжує роботу Рада профілактики гімназії, де постійно розглядаються питання поведінки учнів, що порушують дисципліну в класі. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності дітей, що перебувають на обліку в кримінальній поліції.

У 2018-2019 навчальному році учні гімназії здобули такі перемоги у творчих конкурсах та змаганнях:

Назва конкурсу

Переможці

Призове місце

Міський конкурс дитячих малюнків «Правосуддя майбутнього»

Мишко Аріна (4А клас)

Приз глядацьких симпатій

Міський конкурс дитячих малюнків «Моя мирна Україна»

Шеверда Марія (7 В клас)

І місце

Міський конкурс-огляд учнівської самодіяльності «Перлинироку-2019»

Учнівський хор

Інструментальний

ансамбль

Вокальний ансамбль

І місце

І місце

ІІ місце

Відкритий Чемпіонат з гри «Що? Де? Коли?»

Старша вікова група

Молодша вікова група:

команда «IDOL»

команда «Інь – Янь»

«Ерудит-квартет»

І місце

І місце

ІІ місце

І місце

Обласний конкурс «Повір у себе » для дітей з обмеженими можливостями

Козак Анна (4 Б клас)

І місце

Міський Чемпіонат шкільних команд КВН «Еліт Ліга-2019»

Команда «Бродвей»

І місце

Велика увага приділялася питанням родинного виховання, бо безпосередня активна участь батьків у суспільному і громадсько-політичному житті є необхідною умовою успішного сімейного виховання дітей. Саме тому виховна робота була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Значна роль в організації виховної роботи належить органу учнівського самоврядування – Раді гімназистів. У 2018-2019 н.р. Рада гімназистів проводила різноманітні заходи благодійницького, пізнавального та розважального характеру, залучаючи учнів до активної участі у громадському житті гімназії та регулюючи деякі аспекти шкільного життя. На сайті розміщено презентацію «Звіт Ради гімназистів за 2018-2019 навчальний рік», де можна ознайомитися з переліком справ та побачити фото цікавого шкільного життя. Так, наприклад, 1 жовтня вперше відбувся шкільний гурток риторики та психології. На ньому розповідалося про те, що таке психологія та риторика, а також як і де можна застосовувати отримані знання в повсякденному житті. Всі бажаючі мали змогу вийти на сцену та розповісти присутнім щось цікаве про себе. Заняття супроводжувалось різноманітними цікавими вправами, в котрі були залучені всі присутні. Метою гуртка було навчити учнів ФМГ17 не боятися публічних виступів, відчувати себе впевнено та комфортно на сцені, чітко висловлювати свою думку та розвинути почуття емпатії. Це також гарна можливість здобути нових друзів та зблизити учнів гімназії. Щоразу на гуртку були присутні: кава, чай та печиво, тому разом із засвоєнням корисного матеріалу всі присутні могли поласувати солодощами.

19 жовтня 2018 року відбувся ІV фестиваль “Смак домашнього тепла”, незмінними учасниками якого є наші гімназисти.Учні 1-11 класів та учнівське врядування збирали консервацію та різні смаколики для бійців АТО. Традиційним доповненням стали дитячі листи та привітання захисникам Вітчизни, щоб щирі слова любові та вдячності зігрівали наших воїнів і нагадували про домашній затишок та їхні родини. Перед Новим роком учні початкової школи збирали подарунки для своїх ровесників , що навчаються в школах на території АТО.І цей перелік можна продовжити.

Незвичною справою був «Благодійний аукціон зустрічей», а результат – 600 грн на безпритульних тварин

13.04.2019 з метою озеленення міста, учнівське врядування та учні гімназії разом із учнівським врядуванням Технічного ліцею висаджували дерева. А 29.05.19 учні 11 класів нашого закладу разом з батьками висадили понад 100 ірисів на шкільній клумбі.

14.05.2019 року в актовій залі гімназії відбулось нагородження переможців онлайн-конкурсу буктрейлерів “Цікава книжка + комп’ютерна мишка”, що проводився за спільної ініціативи Ради гімназистів та завідуючої бібліотекою Лампіги А.В.

І це далеко не повний перелік добрих справ гімназистів.

Отже, виховна робота спрямована на те, щоб кожен гімназист міг:

• розкривати власні здібності, приймати самостійні рішення;

• навчатися радіти пізнанню й поважати освіту;

• розвинути свій емоційний інтелект;

• отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;

розвинути здібності критичного й незалежного висловлювання;

• поповнювати знання у сферах, які цікаві йому й розкривають перед ним нові обрії пізнання;

розвинути самосвідомість як самостійної особистості й члена колективу.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра – ця посада рішенням сесії міської ради з 1 вересня 2019 року введена до штатного розпису закладу. Нажаль, ми певний час працювали без медичної сестри. Зараз медична сестра у закладі є. Вона здійснює систематичний контроль за якістю харчування, організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

Цього року у нашому закладі було зафіксовано – 15 захворювань на кір, 3 – вітряна віспа, 1 – скарлатина.

На кінець навчального року – мають два щеплення від кору – 849 дідей, одне щеплення – 95 дітей і жодного – 101 дитина. Ви всі, мабуть, чули, що одна матуся після того, як її сина не взяли до садочка через відсутність щеплень, вирішивши, що її права порушують,пішла до суду з позовом проти адміністрації садочка. Позивачка виграла справу в Славутському міськрайонному суді, який зобов’язав заклад не перешкоджати дитині в здобутті дошкільної освіти, але програла в Апеляційному суді Хмельницької області, який скасував рішення своїх колег. На думку суддів, право на отримання дошкільної освіти нерозривно пов’язане з обов’язком проходити профілактичні щеплення, які гарантують безпеку як самої дитини, так і осіб, що її оточують. Тобто дитина позивачки не була позбавлена права на освіту, але реалізація цього права вимагала певних дій. У квітні поточного року Верховний Суд підтримав думку апеляційної інстанції, вказавши, що в цьому випадку позивач протиставляє індивідуальне право відмовитися від щеплення спільному інтересу суспільства й інших батьків і їхніх дітей.

“Вимога обов’язкової вакцинації населення проти особливо небезпечних хвороб, виходячи з необхідності охорони громадського здоров’я, а також здоров’я зацікавлених осіб, є виправданою. У даному випадку превалює принцип важливості громадських інтересів над особистими”, – йдеться в рішенні.

Врахуйте будь ласку цю інформацію при прийнятті рішення про щеплення власної дитини. На даний момент, відповідальність за щеплення повністю покладено на батьків та сімейних лікарів– навіть карта щеплень видана всім на руки. А в школі має зберігатися лише копія – для здійснення моніторингу.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі «Про організацію роботи з охоронии праці» призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці заступника директора з навчально-виховної роботи Дячук О.В. та безпеки життєдіяльності заступника директора з виховної роботи Гончарук Л.В., сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі у учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються випадки травматизму дітей на уроках фізичної культури. В гімназії розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведено відповідну роботу з учителями. Причини травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. У цьому році зафіксовано 13 нещасних випадків. 11 – на уроках фізичної культури, 2 – на уроках трудового навчання. І основною причиною, після порушення техніки безпеки, я назвала б – відсутність поваги один до одного. Так – саме поваги і відповідальності за свої вчинки.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до Статуту та на основі прийнятого бюджету.

Джерелами фінансування є:

 • кошти Департаменту освіти Вінницької міської ради;

 • кошти освітньої субвенції;

 • благодійні внески батьків – громадська організація «Інтелектуал 17»;

 • благодійні внески фізичних осіб.

Завдяки благодійним внескам фізичних осіб ми маємо можливість розширювати парк компьютерної технікм закладу та його обслуговувати. І дуже приємно, що люди розуміють наші проблеми і намагаються нам допомагати. Так, у нас у кожному кабінеті є компьютер або ноутбук, телевізор, проектор, або мультимедійна дошка, документ-камери. Але вся ця техніка потребує обслуговування. А по-друге просто старіє. Цьогоріч нам передали 4 сучасних компьєтера, які є на даний час найпотужнішими. Придбали та передали два широкоформатних телевізори та два проектори з екранами. Крім того, долучилися до здійснення ремонтних робіт у деяких приміщеннях гімназії.

За рахунок коштів, спрямованих Вінницькою міською радою, виконано капітальний ремонт даху та утеплення стелі, утеплення закладу по всьому фасаду, ремонт входу до гімназії з боку подвір’я, ремонт овощесховища, встановлення системи ощинення питної води 40448 гривень та комплектуючих до неї 22826 гривень, книга школярика – 7844гривень, дидактичні посібники – 7200 гривень, подарунки випускникам – 8000 гривень, поточні ремонтні роботи – 43055,47 гривень, обслуговування тепломережі – 1192,13 гривень. Оздоровлення дітей у таборі – 19110 гривень плюс їх дорога 3200 гривень, літня школа для обдарованих дітей у таборі «Колос» – 112000 гривень.

Нажаль, не виконано ремонт тепломережі гімназії, не встановлено витяжну вентиляцію у приміщенні шкільної їдальні. Крім того, під час ремонтних робіт покрівлі теплиці через постійні затікання виведено з ладу 2 навчальних кабінети та 2 підсобних приміщення, коридор. Підрядник «Сфера» зобов’язався ліквідувати наслідки затікань – відремонтувати всі пошкоджені приміщення.

За рахунок освітньої субвенції здійснено придбання наочних дидактичних засобів, комп’ютерної та мультимедійної техніки для початкової школи, меблів на суму 333062 гривень,

Отже, освітня та фінансово-господарська діяльність у гімназії здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Національної стратегії розвитку освіти, нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормотивноправових документів, спрямована на реалізацію державних і регіональних програм у галузі освіти, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.

Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість – інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, вміє їх здобувати та використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань. Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації, переосмислювати все , до чого доторкається дитяча цікавість, з огляду на те, як це вплине на їх життя та здоров’я. А тому – головним завдання навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власний добробут, добробут усього суспільства, бути чинним громадянином України, мати позитивне ставлення до себе, інших учнів, педагогів, школи, навчання.

І місія нашого закладу – сформувати систему фундаментальних цінностей, навчити думати та вчитися, викликати вмотивовану необхідність прагнути до вдосконалення, через

 • активну участь у процесі формування інтелектуального потенціалу країни, становлення й розвиток вищих потреб особистості, громадянського й духовного її відродження;

 • виявлення найбільш здібних і обдарованих дітей;

 • створення умов для розвитку індивідуальних здібностей кожної особистості на основі розширення базового компоненту;

 • формування потреби в самоосвіті та саморозвитку;

 • підготовка учнів до отримання вищої освіти, до творчої праці в різних сферах наукової і практичної діяльності;

 • реалізація ідеї загального інтелектуального й морального розвитку особистості засобами гуманітаризації змісту освіти;

 • забезпечення міжнародних вимог до створення програм для дітей з високими інтелектуальними здібностями.

І першочерговим завданням директора та адміністрації є організація роботи закладу по реалізації місії закладу. На даному етапі колектив закладу забезпечує високу якість освіти, її доступність та відкритість, привабливість для учнів, батьків, суспільства, гарантує охорону та зміцнення фізичного, психологічного, соціального здоров я,забезпечує комфортне існування і розвиток дітей та дорослих, сприяє зростанню суб єтів освітнього середовища. Існуюче освітнє середовище характеризується спрямованістю освітнього процесу на розкриття та розвиток особистісного потенціалу кожної дитини. забезпечує сприятливий режим та темп життєдіяльності. Але разом з тим,

у 2019/2020 навчальному році необхідно:

– забезпечити психолого-педагогічну підтримку і супровід учнів 5, 8, 10-11 класів протягом усього навчально-виховного процесу;

– створити оптимальні умови щодо забезпечення можливості для вільного та відповідального вибору вчителями нових технологій та методик навчання з урахуванням наступності та перспективної допрофільної і профільної освіти

– організувати серед учителів ярмарки педагогічних ідей, панорами творчих уроків для обміну досвідом роботи в умовах упровадження профільності:

– не допускати перевантаження учнів;

– установити дієвий контроль за обсягом домашніх завдань учням відповідно до їх віку;

– проводити роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо навчального навантаження дитини, у т.ч. вдома, з питань виконання домашніх завдань;

– реалізувати принципи об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів.

– забезпечити підвищення якості уроку як основної форми навчально-виховного процесу;

– формувати в учнів внутрішню мотивацію до навчання.

Крім того, до кола завдань на 2019-2020 навчальний рік належать:

 • підготовка вчителя до професійної діяльності шляхом оволодіння інноваційними механізмами організації навчально-виховного середовища, гуманістично-комунікативним стилем ділового контактування з учнями, батьками, колегами, адміністрацією;

 • забезпечення учнів механізмами здобування знань, їх аналізом, вміннями практичного застосування;

 • визнання пріоритету духовного розвитку особистості;

 • орієнтація на демократичний стиль управління, інноваційні підходи щодо форм керівництва сучасним закладом освіти.

Англійський письменник Редьярд Кіплінг писав: «Освіта — найбільше із земних благ, якщо вона найвищої якості. В іншому разі вона абсолютно марна». І головне завдання закладу надавати саме таку освіту – «найвищої якості». Сподіваюся, що все сказане переконало присутніх в тому, що гімназія забезпечує саме таку освіту.

 

Share This