Обрати сторінку

Кабінет практичного психолога

Психологічна служба ліцею діє згідно наказу Міністерства освіти і науки України №127 від 03 травня 1999 року (Зі змінами згідно з наказом МОН №616 від 02.07.2009 року) «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України», керується Етичним кодексом практичного психолога та соціального педагога, дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості.

Психологічна служба надає психологічну та соціально-педагогічну допомогу всім учасникам освітнього процесу, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, внутрішньо переміщеним особам, дітям учасників бойових дій, здобувачам освіти з особливими освітніми потребами, особам, що потрапили в складні життєві обставини.

Принципом роботи служби є конфіденційність, що передбачає збереження професійної таємниці щодо відомостей, отриманих в процесі діагностики та корекційної роботи.

Практичний психолог та соціальний педагог закладу будують свою діяльність на основі доброзичливості та довіри у співробітництві з усіма учасниками освітнього процесу.

Share This