Обрати сторінку

ГО “Інтелектуал-17”

Шляхом легалізації відповідно до положень Закону України “Про об’єднання громадян” та проведення державної реєстрації при ФМГ №17 створена юридична особа − Громадська організація з назвою “Інтелектуал-17” на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності і гласності (Протокол №1 установчих зборів засновників Громадської організації “Інтелектуал-17” від 05 травня 2008 р. посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Максимюк Т. Ф. та зареєстрований в реєстрі за №1314; 1315).

Місце проведення державної реєстрації – Виконавчий комітет Вінницької міської ради;

Дата проведення державної реєстрації – 09.06.2008 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію – Серія А00 №826307

У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами та Статутом (нова редакція від 08.11.2016 р.).

У своїй діяльності ГО “Інтелектуал-17” не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань по отриманню прибутку та його перерозподілу між своїми членами. (Рішення ДПІ у м. Вінниці за №368 від 05.08.2008 р. про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій (установ), Рішення Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області за №1602284601697 від 15.12.2016 р. про присвоєння ознаки неприбутковості).

З моменту державної реєстрації Організація набуває право юридичної особи, має свої рахунки в установах банків; печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та логотипом у вигляді щита, в середині якого знаходиться стилізовані атоми навколо ядра, під ним – цифра 17, а зверху – книжка у розгорнутому вигляді.

Мета

Основною метою створення Організації є об’єднання зусиль членів Організації для покращення умов для пошуку, розвитку та навчання обдарованих дітей і на основі цього формування інтелектуальної еліти суспільства, а також для фінансової допомоги і матеріально-технічного забезпечення діяльності Комунального закладу «Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради»

Для здійснення цієї мети Організація виконує наступні завдання:

 • сприяє розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, надає допомогу вчителям, учням, науковим працівникам на базі ФМГ № 17;

 • сприяє створенню науково-дослідних, навчальних, видавничих структур для апробації нового змісту і нових інформаційних технологій навчання;

 • допомагає талановитій творчій молоді;

 • бере участь у здійсненні необхідної професійної та інформаційної допомоги вчителям, класним керівникам, учням, співробітникам ФМГ № 17;

 • допомагає в організації і участі молоді в олімпіадах, конкурсах, фестивалях, навчаннях, призначенні заохочувальних премій;

 • допомагає в організації оздоровчих заходів для обдарованих дітей ФМГ № 17 та сприяє їхньому відпочинку, який поєднується з можливостями для творчої праці;

 • сприяє поліпшенню матеріально-технічної бази ФМГ № 17;

 • проводить наукові конференції, зустрічі, круглі столи з питань узагальнення і пропаганди передового педагогічного досвіду;

 • сприяє розвитку контактів між вчителями України та поза її межами;

 • використовує засоби масової інформації для пропагування своїх ідей та цілей;

 • відкриває клуби, секції, що стосуються здорового способу життя;

 • організовує та проводить роз’яснювальну роботу з членами Організації;

 • розвиває і зміцнює матеріальну базу;

 • володіє, відчужує, орендує необхідне для своєї діяльності рухоме та нерухоме майно;

 • представляє та захищає законні інтереси та права своїх членів у державних та громадських організаціях;

 • взаємодіє з іншими організаціями, установами та підприємствами, в тому числі закордонними;

 • здійснює громадську діяльність, яка сприяє виконанню завдань Організації і не суперечить чинному законодавству.

Вищим органом управління Організації є загальні збори.

У період між загальними зборами постійно діючим керівним органом є Правління, що вирішує всі питання його поточної діяльності.

Голова Правління – Гуменюк Олександр Васильович:

Заступник Голови – Герасименко Наталія Володимирівна,

Секретар – Кондратьєва Наталія Валентинівна.

Контроль за фінансовою діяльністю Організації здійснює Ревізор.

Ревізор Організації – Бондаренко Наталія Василівна

ГО «Інтелектуал – 17» в своєму штаті не має найнятих працівників.

Джерелами надходжень коштів та іншого майна Організації є:

 • кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, членські внески, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;

 • пасивні доходи;

 • дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

 • благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;

 • доходи від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.

Реквізити для перерахування:

Громадська організація «Інтелектуал-17»

Адреса: м. Вінниця, вул. Інтернаціональна, буд. 2

Код ЄДРПОУ 35996908
Р/р 26003055314503 в ПАТ «КБ Приватбанк» МФО 302689

Інструкція по оплаті через термінал Приватбанку:

1. Натисніть пункт меню [Оплата інших послуг]
2. Після цього – пункт [Знайти підприємство за назвою або за реквізитами]
3. Введіть назву – ІНТЕЛЕКТУАЛ, або Код ЄДРПОУ – 35996908
4. Заповніть реквізити платежу: (ПІБ, № Класу, Сума)
5. Внесіть необхідну суму в термінал і натисніть [Сплатити]

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій

Статут Громадської організації “Інтелектуал – 17”

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Заява на вступ до організації

 

Share This