Обрати сторінку

У 2016-2017 н.р. діяльність колективу гімназії була спрямована на розв’язання єдиної науково-педагогічної проблеми: «Пошук ефективних шляхів підвищення якості профільної освіти в умовах роботи закладу на платформі  інформаційно – освітнього середовища» (3-й рік роботи) та реалізацію вимог Конституції України, Законів України «Про освіту» нормативно-правових документів МОН України.

На початок навчального року в гімназії навчалося 1097 учень, на кінець – 1085. За рік прибуло 10 учнів, вибуло – 22, крім того 18 учнів переходили з класу в клас в межах гімназії.

Не атестовані з усіх предметів 232 учня 1-2-х класів. Відсоток успішності по гімназії складає 97,3 %, якості – 65,8% (у минулому навчальному році 98,3 % і 69,7 % відповідно). 176 учнів (230 – у минулому році) закінчили навчальний рік з Похвальним листом, у тому числі 12 учнів 9-х класів отримали свідоцтва з відзнакою, 13 учнів 11-х класів нагороджені Золотою медаллю, 2 – Срібною медаллю.

Всі випускники 9-х класів продовжують отримувати середню освіту. З них: в 10 кл. ФМГ №17 – 51 учень, в інших школах міста – 12 учнів, в інших середніх загальноосвітніх навчальних закладах – 1 учень, у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації – 13 учнів, за кордоном – 2 учня. 97% випускників 11-х класів продовжують навчання у вищих навчальних закладах. З них: технічного спрямування – 62%, (у ВНТУ – 15%.), економічного – 21%, гуманітарного – 8%, медичного – 4%, навчаються за кордоном – 10%, у тому числі КНУ  ім.Т.Шевченка-12, ВТУ – 11, КПІ – 7, ДНУ -10, МФТІ – 1, ВНМУ – 3.

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 №1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році», від 30.12.2016р.  №1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 №1272 », листа МОН №1/9-149 від 13 березня 2017р. , на підставі положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014р. №1547 затвердженого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015р. №157/26602, наказу по закладу від 15.03.2017р. №194 «Про організацію проведення державної підсумкової атестації у 2016-2017 навчальному році » у гімназії було проведено державну підсумкову атестацію в 4-х, 9-х та 11-х класах.

Державна підсумкова атестація в початковій школі проводилася з трьох навчальних предметів: українська мова, літературне читання, математика.

Предмет

Вчитель

Клас

Річна (%)

ДПА (%)

Українська мова

ГоловащенкоЮ.В.

Дякова А.С.

Матющенко О.В.

77,2

81

73,2

82,5

81,7

73,8

Математика

ГоловащенкоЮ.В.

Дякова А.С.

Матющенко О.В.

76,4

81,7

66,1

83,3

85,7

65,4

Літературне читання

ГоловащенкоЮ.В.

Дякова А.С.

Матющенко О.В

91,5

91

94,3

88,6

93

89,8

Державна підсумкова атестація в основній школі проводилася з трьох навчальних предметів: української мови, математики та іноземної мови (за вибором закладу).

З усіх предметів атестація проводилася письмово за завданнями, складеними вчителями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.02.2016р. №94 та Додатку до нього «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення ДПА учнів у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році», погодженими педагогічною радою та затвердженими директором гімназії.

На кінець навчального року в 9-х класах закладу навчався 79 учнів.

Державну підсумкову атестацію проходили 78 учнів.

Від проходження державної підсумкової атестації було звільнено ученицю 9В класу Гончар Софію за станом здоров’я.

Результати проходження державної підсумкової атестації  в основній школі:

Предмет

Клас

РІЧНА (%)

ДПА (%)

Вчитель

Українська мова

100

100

Коломієць Т.А.

96,2

100

Килимник Л.Я.

92,9

100

Вернигора В.В.

Математика

52

64

Нестюк В.М.

73,1

96

Купрієнко Н.В.

67,9

81,5

Власко Л.М.

Англійська мова

96

100

Шевченко Н.І., Барська О.Б.

88,5

92,3

Захаревич Н.В.

96,4

96,3

Явоська Т.В.

Державна підсумкова атестація в старшій школі проводилася з восьми  навчальних предметів:

23 травня –  українська мова ,
29 травня – англійська мова,
31 травня – математика,
2 червня – історія України,
8 червня – біологія,
12 червня – географія,
14 червня – фізика,
16 червня – хімія  у формі ЗНО в пунктах тестування;

Як ДПА обрали:

Математику – 66 учнів.
Англійську мову – 50 учнів.
Біологію – 3 учні.
Історію України – 20 учнів.
Фізику – 55 учнів.
Хімію – 5 учнів.
Географію – 11 учнів.

Учню  11В класу, Кануннікову Андрію Андрійовичу, який  у 2016-2017 навчальному році отримав  сертифікат міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня В-2, у додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставити атестаційну оцінку з іноземної мови 12 балів.

Результати проходження державної підсумкової атестації  в старшій школі:

Предмет

Клас

РІЧНА (%)

ДПА (%)

Вчитель

Українська мова

11А

100

100

Ковальчук Л.Е.

11Б

100

96

Вернигора В.В.

11В

87,5

92

Килимник Л.Я.

Математика

11А

84

86

Котик І.А.

11Б

87,5

89

Пасіхов П.Я.

11В

87,5

95

Пасіхов П.Я.

Історія України

11А

92

100

Касьян-Довбня Н.В.

11Б

91,7

100

Касьян-Довбня Н.В.

11В

87,5

25

Касьян-Довбня Н.В.

Англійська мова

11А

100

75

Шевченко Н.І.

11Б

100

92

Шевченко Н.І.

11В

100

67

Захаревич Н.В.

Біологія

11А

100

0

Пльонсак Т.М.

11Б

100

100

Пльонсак Т.М.

11В

95,8

0

Пльонсак Т.М.

Географія

11А

100

100

Коршак А.А.

11Б

100

100

Коршак А.А.

11В

91,7

Коршак А.А.

Хімія

11А

96,8

100

Резнік О.Т.

11Б

91,7

Резнік О.Т

11В

91,7

100

Резнік О.Т

Фізика

11А

68

50

Семенюк Л.Д.

11Б

75

60

Семенюк Л.Д.

11В

70,8

93,7

Семенюк Л.Д.

Середній бал з української мови становив 9, з математики – 10, з історії України – 7, з фізики – 8, з біології – 9, з хімії – 9, з географії – 9, з англійської мови – 8.  Найвищий бал (12) з української мови набрали 5 випускників, а з математики – 21 випускник. Тож результати ДПА є такими ж  або кращими, ніж річні оцінки, що свідчить про свідоме ставлення учнів до атестації і про ефективність роботи вчителів-предметників.

Випускники 11-х класів підтвердили шкільні оцінки результатами незалежного зовнішнього оцінювання. Так, наприклад:

З української мови та літератури державну підсумкову атестацію у формі ЗНО склали всі зареєстровані 73 учні.

З математики державну підсумкову атестацію у формі ЗНО склали також всі зареєстровані 62 учні.

Річна підсумкова атестація проводилася з навчальних предметів, що відповідають профілю закладу. А саме:

У 7-х класах з алгебри (письмово), з геометрії (письмово) та фізики (усно);

У 8-х класах з геометрії (усно), з фізики (усно) та з інформатики (письмово);

У 10-х класах з геометрії (усно), з фізики (письмово) та з інформатики (письмово).

Результати проходження річної підсумкової атестації:

Предмет

Клас

РІЧНА (%)

РПА (%)

Вчитель

Алгебра

61,8

64

Петровська І.П.

78,1

79

Петровська І.П.

55,6

68

Катюха О.Я.

10А

59,4

60

Власко Л.М.

10Б

67,6

45,8

Пасіхов П.Я.

Геометрія

53

50

Петровська І.П.

78,1

74

Петровська І.П.

59,3

62,9

Катюха О.Я.

63,3

60

Купрієнко Н.В.

75

63

Купрієнко Н.В.

48,1

48

Котик І.А.

10А

62,5

48

Власко Л.М.

10Б

61,8

41,7

Пасіхов П.Я.

Фізика

82,4

88

Крутенюк О.Б.

81,3

81

Крутенюк О.Б.

59,3

59

Крутенюк О.Б.

66,7

70

Сапсай В.Ю.

70,8

75

Сапсай В.Ю.

40,7

41

Сапсай В.Ю.

10А

84,4

78

Семенюк К.В.

10Б

82,4

58

Семенюк К.В.

Інформатика

96,7

97

Непомнящий Г.І., Копняк В.Є.

91,7

88

Непомнящий Г.І., Копняк В.Є.

92,6

85

Непомнящий Г.І., Копняк В.Є.

10А

90,6

81

Непомнящий Г.І., Підлужняк Н.Г.

10Б

64,7

65

Непомнящий Г.І., Підлужняк Н.Г.

Результати РПА показали, що учні 7-х класів мають значну кількість оцінок початкового рівня, що свідчить про неготовність учнів як за рівнем знань, так і психологічно до такого виду контролю за якістю знань.

Результати навчання в школах І, ІІ, ІІІ ступенів наведені в таблиці.

Таблиця  № 1

Класи

На початок року

На кінець року

Атестовані

В.р.

Д.р.

С.р.

П.р.

Н/а

% усп.

% якості

1-4 кл.

473

473

241

83

129

29

232

100

87,9

5-9 кл.

483

473

473

73

192

186

22

95,3

56

10-11 кл.

141

139

139

20

64

54

1

99,3

60,4

Всього:

1097

1085

853

176

385

269

23

232

97,3

65,8

Дані у порівнянні з минулими роками

Таблиця  № 2

Класи

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

% успішн.

% якості

% успішн

% якості

% успішн.

% якості

2-4 кл.

100

87

100

86,5

100

87,9

5-9 кл.

96,6

66

96,6

59,1

95,3

56

10-11 кл.

98,5

77,7

100

63,3

99,3

60,4

Всього:

98

75

98,3

69,7

97,3

65,8

Дані по школі ІІ, ІІІ ступеня за 2016-2017 н.р.

Класи (5-11)

Кількість учнів

В.р.

Д.р.

С.р.

П.р.

% успішності

% якості

5 кл.

112

23

57

30

2

98,2

71,4

6 кл.

108

15

49

41

3

92,7

59,3

7 кл.

93

7

30

43

13

86

39,8

8 кл.

81

10

28

41

2

97,5

46,9

9 кл.

79

18

28

31

2

98,7

58,2

10 кл.

66

7

25

33

1

98,5

48,5

11 кл.

73

13

39

21

100

71,2

Всього

612

93

256

240

23

96,2

57

За результатами річного оцінювання  23 учні  мають оцінки початкового рівня.

Аналіз статистичних звітів класних керівників та вчителів-предметників показав, що відсоток якості:

1. по класах – переважно від 25,9 % до 100%.
Найнижча показник якості знань у: 7В кл.25,6% , 8В- 29,6%,  10А- 40,6%, 8Б- 43,8%, 9А -44%, 6А-46,9%, 7А-47%, 8А-50%.
Найвища  якість знань  у:  3Б кл. – 100%,  3Г кл. – 96,8%,  3В – 93,8%.

2.  по предметах – переважно від 75 % до 100 %, разом з тим, у:
у 7-В кл. – історія України – 25% (вч. Волос Ю.П.);
у 8-В кл. – фізика – 40,7% (вч.Сапсай В.Ю.);
у 6А кл. – математика – 46,9 % (вч.Попова І.В.);
у 8В кл. – геометрія –  48,1% (вч.Котик І.А.).

Результати навчання в школах І, ІІ, ІІІ ступенів наведені в таблиці.

Таблиця  № 1

Класи

На початок року

На кінець року

Атестовані

В.р.

Д.р.

С.р.

П.р.

Н/а

% усп.

% якості

1-4 кл.

473

473

241

83

129

29

232

100

87,9

5-9 кл.

483

473

473

73

192

186

22

95,3

56

10-11 кл.

141

139

139

20

64

54

1

99,3

60,4

Всього:

1097

1085

853

176

385

269

23

232

97,3

65,8

Дані у порівнянні з минулими роками

Таблиця  № 2

Класи

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

% успішн.

% якості

% успішн.

% якості

% успішн.

% якості

2-4 кл.

100

87

100

86,5

100

87,9

5-9 кл.

96,6

66

96,6

59,1

95,3

56

10-11 кл.

98,5

77,7

100

63,3

99,3

60,4

Всього:

98

75

98,3

69,7

97,3

65,8

Дані по школі ІІ, ІІІ ступеня за 2016-2017 н.р.

Класи (5-11)

Кількість учнів

В.р.

Д.р.

С.р.

П.р.

% успішності

% якості

5 кл.

112

23

57

30

2

98,2

71,4

6 кл.

108

15

49

41

3

92,7

59,3

7 кл.

93

7

30

43

13

86

39,8

8 кл.

81

10

28

41

2

97,5

46,9

9 кл.

79

18

28

31

2

98,7

58,2

10 кл.

66

7

25

33

1

98,5

48,5

11 кл.

73

13

39

21

100

71,2

Всього

612

93

256

240

23

96,2

57

Відповідно до річного плану роботи  гімназії,  розділу IV «Робота з педагогічними кадрами» та наказу від 05.09.16 р. № 332 «Про організацію внутрішньо гімназійної методичної роботи в 2016-2017 н.р.» методична робота гімназії  була спрямована на розв’язання єдиної науково-педагогічної проблеми (3-й рік роботи) «Пошук ефективних шляхів підвищення якості профільної освіти в умовах роботи закладу на платформі  інформаційно – освітнього середовища» та на виконання таких завдань:

 • дослідження ефективності створених електронних освітніх ресурсів та методик їх використання;
 • розвиток профілю в умовах реформи освіти;
 • спрямування діяльності педколективу на розвиток і творче становлення юної особистості, її інтелекту;
 • формування в учнів позитивних ціннісних установ щодо свого фізичного, психологічного, соціального «Я».

Організуючим центром методичної роботи була методична рада гімназії, яка працювала за окремим планом, затвердженим на навчальний рік. На підсумковому засіданні методичної ради 13.06.17р. (протокол № 11) результативність методичної роботи у поточному навчальному році оцінена позитивно, структура та форми роботи визнані оптимальними.

Основними формами методичної роботи, відповідно до наказу по гімназії, були:

Вісім предметних методичних об’єднань вчителів та одне методичне об’єднання класних керівників (керівники МО початкових класів Крутенюк Л.А., філологів Коломієць Т.А., математики Пасіхов П.Я., фізики та інформатики Пасіхов Ю.Я., англійської мови Яворська Т.В., природничого циклу Рєзнік О.Т., гармонійного розвитку особистості Воскобойник І.І., історії Волос Ю.П., класних керівників Охріменко Ю.А.).  Всі методичні об’єднання працювали плідно, про що свідчать результати навчальної, позакласної, методичної роботи вчителів гімназії.

Працювала Школа молодого вчителя як одна з ефективних форм методичної роботи.  В 2016-2017  навчальному році у  ШМУ працювало п’ять педагогів: вчитель початкових класів Чайка В.В., вчитель географії  Швець О.О., вчитель математики Пасіхова О.П.,  вчитель математики Сапсай Б.Ю., вчитель математики Мельничук В.М. Керівником  ШМУ  є заступник директора з наукової та виховної роботи Гончарук Л.В. За роботу молодих вчителів відповідають їх наставники: Боголюбова М.М., Пасіхов Ю.Я.,  Коршак А.А., Пасіхов П.Я., Купрієнко Н.В. Проводились  консультації, співбесіди,  взаємовідвідування  уроків, заходів  з метою надання практичної допомоги.  Молоді вчителі  відвідували  заняття у міській ШМУ, уроки вчителів інших шкіл. У грудні 2016 року в гімназії відбулися педагогічні читання на тему «Педагогічна спадщина О.Захаренка » в яких активну участь взяли слухачі ШМУ гімназії. Підсумки роботи ШМУ були підведені на засіданні методичної  ради 13.06.17 року і оцінені позитивно.

Важливою формою роботи у розв’язанні завдань навчального року є засідання педагогічної ради, які були проведені за планом роботи гімназії:

 • у серпні 2016 р. «Про підсумки роботи гімназії в 2015-2016 н.р. та завдання на 2016-2017 н.р. ( доп. Нестюк В.М., Коршак А.А.);
 • у листопаді 2016р. «Система національно-патріотичного виховання учнів: пріоритети і засоби у контексті історичних викликів сучасності» (доп. Гончарук Л.В.);
 • у січні 2017 р. «Концепція нової української школи. Професійна компетентність педагогів в умовах реформування змісту  освіти» (доп. Дячук О.В.);
 • у березні 2017 р. «Оновлення початкової школи. Стратегія розвитку, проблеми та шляхи подолання » (доп. Васкевич О.В.).
 • у червні 2017року «Про стан реалізації науково-методичної проблеми.» (доп. Коршак А.А.).

 

Педколектив успішно продовжує працювати над впровадженням ІКТ у навчально-виховний процес, організацією роботи гімназії в умовах використання ІОС: створення електронних уроків, навчальних курсів для дистанційної підтримки навчального процесу, ведення електронних табелів.
На базі гімназії у 2016-2017 н.р. було проведено:

1)   21 вересня 2016 року  відбулася ХХІV щорічна конференція асоціації «Відроджені гімназії України»  «Європейські парадигми сучасної української освіти: реальний стан і перспективи» в якій активну участь взяли педагоги гімназії  Нестюк В.М., Пасіхов Ю.Я.,Макаров О.М., Рєзнік О.Т.

2)  1-12 жовтня 2016 року у м. Вінниці відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Школа педагогічної майстерності «Педагогічний СТАРТАП», на якому були представники майже всіх  областей України та міста Києва. Семінар проводився з ініціативи Інституту педагогіки НАПН України за підтримки Міністерства освіти і науки України. У гімназії  проходили  науково-методичний та практичний модулі семінару. У рамках практичного модуля  «Про деякі аспекти роботи з обдарованими учнями та створення умов для їх розвитку під час вивчення математики» розповідала Попова Ірина Василівна (учитель математики ФМГ № 17 ВМР, вчитель вищої категорії,  вчитель – методист).

3)  5-6 жовтня 2016 року у м. Вінниці відбувся VI Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок», на якому були представники з 16 областей України та міста Києва.  Фестиваль проводився з ініціативи Інституту педагогіки НАПН України за підтримки Міністерства освіти і науки України, видавництва «Мандрівець», «Ранок» та творчого об’єднання «Соняшник». У гімназії  проходив практичний тур.  Учитель української мови та літератури Ковальчук Лариса Едуардівна провела відкритий урок, який  отримав схвальні відгуки від гостей заходу.

4)  12 жовтня 2016 року  в рамках  Всеукраїнського семінару-тренінгу «Хмарні сервіси в освіті» на базі гімназії відбулось знайомство членів семінару-тренінгу із ресурсами інформаційно-освітнього середовища, створеного лабораторією інформаційних та комунікаційних технологій. 13 жовтня на базі гімназії. проведено тренінги із використання хмарних  сервісів у школі.

5)  25 жовтня 2016 року для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» у гімназії були проведені наступні заходи:

 • презентація закладу (Нестюк В.М.);
 • ознайомлення з роботою гімназії в умовах створеного власного єдиного інформаційно-освітнього середовища (Нестюк В.М.);
 • ознайомлення із ресурсами інформаційно-освітнього середовища, створеного лабораторією інформаційних та комунікаційних технологій гімназії (Пасіхов Ю.Я.);
 • майстер-клас “Сучасні технології навчання” (застосування інформаційних технологій під час навчально-виховного процесу на уроках фізики та астрономії) (Сапсай В.Ю., Крутенюк О.Б.).

6) у лютому 2017 року проведено відкриту олімпіаду з математики для учнів 3-5 класів міста  ( Гончарук Л.В., Васкевич О.В., Пасіхов П.Я.).

7) 28.04. 2017- 02.05.2017 в гімназії проведено  Міжнародну комплексну олімпіаду «Турнір чемпіонів». (Нестюк В.М., Пасіхов Ю.Я.).

Вчителі гімназії взяли активну участь у міських, обласних та Всеукраїнських методичних заходах.

1) у жовтні 2016р. на базі ММК проведено майстер – клас для голів М/О  вчителів початкових класів міста «Електронний посібник «Країна Морфоленд» – цікавий помічник у вивченні часин мови у початковій школі» (Васкевич О.В., Крутенюк Л.А.);

2) у жовтні 2016року  вчитель гімназії  Пасіхов Ю.Я. взяв активну участь в ХІІ Міжнародній конференції  «Інтернет. Освіта. Наука»;

3) у грудні  2016 року вчитель гімназії  Пасіхов Ю.Я. взяв  активну участь в конференції «Сенергія» (ІТ-Наука. ІТ-Освіта. ІТ-Бізнес»);

4) учителем хімії Рєзнік О.Т. був проведений та проаналізований педагогічний експеримент щодо ефективності застосування навчальної технології  «Перевернутий клас». Результати дослідження були презентовані на І регіональному фестивалі « LEADFEST»  та отримано сертифікат учасника за презентацію авторського майстер-класу.

5) вчитель фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни» Макаров О.М. брав участь у Всеукраїнському форумі «Молодь за безпечний світ»( доповідь «Стан розвитку руху юних рятувальників в Україні та інших державах»;

6) вчителі математики взяли участь в олімпіаді з геометрії ім. Ясінського та отримали дипломи переможців (Нестюк В.М., Попова І.В.,  Купрієнко Н.В., Петорвська І.П., Мельничук В.М.);

7) вчителем початкових класів Польорак М.М. проведено відкритий урок для вчителів міста;

8) вчитель математики Пасіхов П.Я. був членом експертної  комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання

Педагогічні працівники гімназії Макаров О.М., Пасіхов П.Я., Пасіхов Ю.Я., Лампіга А.В., Рєзник О.Т., Охріменко Ю.А., Потемська Л.С.  надають велику допомогу в організації безперервної освіти педагогічних працівників області, а саме: читають  лекції, проводять семінарські заняття, практикуми, відкриті  уроки.

1. Вчителем фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» Макаровим О.М. протягом 2016-2017 н.р. проведено:

 • 7 лекцій для слухачів курсів при КВНЗ ВАНО;
 • майстер-класи для учнів міста та області з надання допомоги під час під час надзвичайних ситуацій.

2. Вчителем основ здоров’я  Охріменко Ю.А. проведено   відкритий урок для слухачів курсів при КВНЗ ВАНО;

3. Вчителем фізичної культури Постемською Л.С. проведено  4 відкритих уроки для слухачів курсів при КВНЗ ВАНО;

Вчителі початкових класів Васкевич О.В. та  Боголюбова М.М. беруть участь у Всеукраїнському науково-педагогічному проекті «Інтелект України».

Вчителі  гімназії  взяли  участь у конкурсі «Кращий навчально – методичний посібник – 2017» у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань» загальноміського проекту «Ім′я в освіті міста» та отримали сертифікати  за ІІ  місце в номінації  «Електронно-освітній ресурс» Совко Наталія Миколаївна за електронний навчальний посібник « «Вчимо букви». Українська мова. 1 клас» та кафедра англійської мови:  Яворська Тетяна Володимирівна, Шевченко Наталі Іванівна, Ложевська Віта Вікторівна, Барська Ольга Борисівна, Тернавець Валентина Степанівна в номінації  «Навчально – методичний посібник»  за роботу «Дидактичні матеріали для розвитку та контролю навичок з англійської мови в 4 класі».

Вчитель географії Швець Оксана Олександрівна  зайняла І місце в міському конкурсі молодих педагогів «Надія-2017».

Вчителі початкових класів Совко Наталія Миколаївна та Лиса Оксана Вікторівна взяла участь у міському  турі обласного конкурсу «Творча скарбничка – 2017» у номінації: «Початкова освіта. Сюжетні задачі: компетентнісний зміст» та стали лауреатами у номінації «Початкова освіта. Сюжетні задачі: компетентнісний зміст». Роботу Совко Н.М., яка отримала ІІ місце,  рекомендовано до участі в обласному турі.

З метою забезпечення наступності в навчанні дітей І та ІІ ступенів протягом року були проведені всі заплановані педагогічні консиліуми по 1, 2, 4, 5, а також по 9,10, 11 класах.

Належним чином здійснювався контроль за курсовою підготовкою педагогічних працівників. За наслідками  у січні видано  відповідний наказ. За планом-заявкою на 2016 р. курсову підготовку повинні були пройти 17 педагогічних працівників, в тому числі за заявкою на 2016 рік –  вчитель початкових класів Полторак М.М.(Голуб М.М.), Граб О.С. та Воскобойник І.І. як керівники гуртків, фактично пройшли 16 вчителів. Не пройшов курсову підготовку вчитель математики та керівник гуртка Котик І.А. Вчителі інформатики Копняк В.Є та Мосендз О.Г. не пройшли заплановану на 2016 рік курсову підготовку з причини звільнення.Соціальний педагог Здрайковська Н.В.- пройшла курсову підготовку у 2015 році замість запланованої на 2016 рік. Крім того, вчитель фізики Семенюк К.В., вчитель англійської мови Смалюх Т.В., вчитель початкових класів Соловей Л.А. пройшли курсову підготовку  у 2016 році за заявкою на 2017 рік. Навчальна частина отримує інформацію про результативність курсової підготовки шляхом співбесід з вчителями та спостережень за змінами у роботі під час відвідувань уроків. Питання курсової підготовки обговорюються на засіданнях предметних МО.

Про результативність методичної роботи також свідчать підсумки атестації  педагогічних працівників. У 2016-2017 н.р. 17 педагогічних та бібліотечних працівників гімназії  пройшли  атестацію, в тому числі 9 – підтверджено вищу кваліфікаційну категорію,  5- підтверджено педагогічне звання «вчитель – методист», 2 – присвоєно вищу кваліфікаційну категорію, 1 – присвоєно педагогічне звання «вчитель –методист», 3 – присвоєно першу кваліфікаційну  категорію, 1-присвоєно другу кваліфікаційну категорію. Членами комісії відвідано уроки та позакласні заходи, проведені контрольні зрізи знань учнів в класах, де працюють вчителі, які атестувалися. У січні 2017 року в гімназії відбувся методичний захід «Фестиваль педагогічних ідей» в якому  вчителі, які атестувалися у 2016-2017 н.р. ділилися з колегами своїми педагогічними та методичними родзинками.

Членами атестаційної комісії вивчено систему роботи  вчителів, які атестувалися. За наслідками вивчення системи роботи видано накази по гімназії.

У вересні – жовтні пройшов черговий тур атестації робочих місць, було атестовано 12 кабінетів, які підтвердили раніше встановлений рівень, з них 5 кабінети – «зразковий» та  кабінету №25  присвоєно рівень «зразковий».

Про високий рівень професійної майстерності та творчості  вчителів нашої гімназії свідчить і те, що 4 учителя гімназії у 2016-2017 н.р. були керівниками міських методичних об’єднань: Пасіхов  П.Я. – математики, Крутенюк О.Б. – фізики, Пасіхов Ю.Я. – інформатики, Рєзнік О.Т. – хімії.

Керівниками  Шкіл перспективного педагогічного досвіду з центрами діяльності на базі творчих лабораторій учителів-методистів, старших вчителів є вчителі  гімназії Пасіхов Ю.Я. та Макаров О.М. Керівником міської творчої групи вчителів фізики, інформатики є Підлужняк Н.Г.

ММК узагальнено вивчення  перспективного педагогічного досвіду вчителя початкових класів Крутенюк Л.А., поширюється  та пропагується  перспективний педагогічний досвід вчителя математики Пасіхова П.Я., зав. бібліотекою Лампіги А.В., вчителя фізики та інформатики, заступника директора з інформаційних технологій Пасіхова Ю.Я, вчителя фізичної культури Макарова О.М., вчителя музичного мистецтва  Воскбойник І.І.

Гімназія є опорною (базовою) з питання проведення експериментальної діяльності Всеукраїнського рівня з теми дослідження: «Науково-методичні засади формування єдиного мережецентричного інформаційно-освітнього середовища загальноосвітніх навчальних  закладів України».

За підумками методичної роботи за 2016-2017 н.р. педагогічний колектив гімназії нагороджено грамотою Департаменту освіти ВМР.

З 2015-2016 н.р. в практику роботи закладу розпочато впровадження  науково – педагогічного проекту «Інтелект України», що сприяє реалізації концепції меритократичної освіти – освіти для інтелектуально обдарованих дітей. У 2016-2017н.р. за проектом працювало два класи на базі 1- Г(кл. керівник Боголюбова М.М.) та 2-Б класів (кл. керівник Васкевич О.В).  Навчально – виховну роботу побудовано відповідно освітніх моделей: прискорення, поглиблення, збагачення та проблематизації. Реалізуються основні ідеї зазначених моделей за «Типовими навчальними  планами » загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково – педагогічним проектом «Інтелект України» та навчально – методичними комплектами для учнів початкової школи з предметів: «Письмо», «Читання», «Українська мова», «Математика», «Еврика», «Людина і світ», «Навчаймося разом». Ефективність роботи проекту можна спостерігати наприкінці навчального року по результатах навчальних досягнень першокласників та другокласників – всі показали високий та достатній рівень засвоєння матеріалу з різних дисциплін. Учні знаходяться в гарному емоційному стані, є активними учасниками  навчального процесу, сформувались дружні класні колектив. З метою популяризації  та подальшого впровадження науково – педагогічного проекту протягом року  проводились майстер – класи для вчителів початкових класів гімназії, «День відкритих дверей» для вчителів гімназії, педагогічна рада з теми «Оновлення початкової школи, стратегія розвитку, проблеми та шляхи подолання» , «День відкритих дверей для батьків». Проведено співбесіди з контингентом майбутніх першокласників. На підставі результатів співбесіди, заяв батьків та рішення педагогічної ради сформовано клас – «Інтелект» на наступний 2017-2018н.р. на базі 1-А кл. (кл. керівник Головащенко Ю.В.).

На підсумковому засіданні методичної ради 13.06.2017р. було підведено підсумки роботи над вирішенням науково-методичної проблеми гімназії, визначено науково-методичну проблему над якою буде працювати гімназія у 2017-2020 р.р., а також ряд питань, які потребують певної корекції та додаткової уваги у наступному році:

 • розвиток профілю в умовах реформи освіти;
 • застосування інноваційних технологій для розвитку творчої  ініціативи, вмотивованості учнів з метою підвищення якості навчання;
 • розвиток життєвої компетентності  та успіху учнів у динамічній школі в світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу;
 • створення оптимальних умов для розвитку обдарованої молоді в умовах оновлення шкільної програми;
 • вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань  практичної   реалізації особистісно зорієнтованих ви­ховних технологій;
 • створення сприятливих умов для виховання гармонійно та всебічно розвинутої особистості кожного гімназиста;
 • подальше впровадження в дію гімназійного Положення про стимулювання творчої праці педагогів.

Відповідно до річного плану гімназії  науково-дослідницька робота була спрямована на розв’язання таких задач:

 • розвиток  дистанційної підтримки традиційних форм освіти та дистанційної освіти;
 • впровадження нової програмної системи olymp.vn.ua та супровід раніше створеної системи;
 • впровадження в життя угод про співробітництво з Інститутами педагогіки та інформатизації навчання НАПН України;
 • робота в режимі експериментального закладу всеукраїнського рівня згідно наказу МОН України та плану, затвердженому методичною комісією Міністерства;
 • впровадження в навчально-виховний процес програмно-педагогічних розробок лабораторії інформаційних та комунікаційних технологій;
 • участь учителів гімназії в цих розробках;
 • вдосконалення системи електронних домашніх завдань з метою залучення гімназистів до сучасних технологій дистанційної освіти;
 • підготовка, технічна підтримка та проведення Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з інформатики NetOI-2015;
 • підготовка й проведення Комплексної олімпіади з фізики, математики та інформатики;
 • сприяння участі гімназистів у конкурсах, турнірах, олімпіадах з інформаційних технологій;
 • співпраця з вищими навчальними закладами міста і України.

У 2016-2017 н.р. виховна діяльність педагогічного колективу гімназії була спрямована на реалізацію таких завдань:

 • створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;
 • турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя;
 • естетичне, екологічне та трудове виховання як складові підготовки учнів до дорослого життя;
 • продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками;
 • виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та військово-патріотичної роботи.

Протягом навчального року в закладі проводилася систематична  робота, спрямована на створення оптимальних умов для всебічного розвитку й виховання особистості учня. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу Річний план роботи гімназії включає декадники морального, громадянського, патріотичного, естетичного, правового, національного, екологічного виховання, що дає змогу конкретизувати форми виховної діяльності з учнями, більш цілеспрямовано організовувати роботу з ними.

З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу в гімназії    планування роботи в класних колективах здійснюється на основі досліджень запитів та інтересів учнів. Для учнів усіх вікових категорій у гімназії проводяться різні види позакласної та гурткової роботи. Для організації та проведення таких занять залучаються педагог-організатор, вчителі-предметники.

На початку навчального року класними керівниками та соціальним педагогом оновлено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, соціальний паспорт гімназії, вивчено стан охоплення учнів гуртковою роботою в позаурочний час та проведено роботу по залученню гімназистів до секцій та гуртків.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів. Протягом навчального року проводиться психолого-педагогічна корекційна робота з учнями, які схильні до девіантної поведінки та правопорушень. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку в кримінальній поліції.

Протягом усього навчального року питання виховної роботи розглядалися на засіданнях педагогічної ради:  «Про стан профілактичної роботи з дітьми, схильними до правопорушень», «Внутрішні ресурси шкільного середовища для подолання конфліктів», «Про результати участі гімназистів у творчих конкурсах та благодійних акціях», «Про літнє оздоровлення гімназистів у пришкільних таборах влітку 2017 року» , «Про занесення випускників до Книги пошани та Наукового товариства». Окрім того, питання організації та ведення виховного процесу в гімназії обговорювалося на нарадах при директорі, педагогічних консиліумах.

У 2016-2017 навчальному році учні гімназії здобули такі перемоги у творчих конкурсах та змаганнях:

 • Відкритий Кубок міста з інтелектуальних ігор на призи міського голови:  «Що? Де? Коли?» –  І місце серед шкільних команд старшої вікової групи – команда «Зоря»:  Сандацян Єгор (9Б), Сандацян Поліна (11А), Лєтаєв Арсеній (11А);
 • Відкритий Кубок міста з інтелектуальних ігор на призи міського голови: «Брейн-Ринг» – ІІІ місце  серед шкільних команд старшої вікової групи – команда «Зоря»:  Сандацян Єгор, Сандацян Поліна, Лєтаєв Арсеній;
 • Відкритий Кубок міста з інтелектуальних ігор на призи міського голови: «Що? Де? Коли?» -І місце  серед шкільних команд середньої вікової групи – команда «ЕКГ»: Нестерук Назар (8Б),   Мальована Юлія (8Б),), Христофор Андрій (9Б), Чернов Антон (9Б), Чащина Олена (9Б); Месюра Маріна (9В);
 • Відкритий Кубок міста з інтелектуальних ігор на призи міського голови: «Що? Де? Коли?» – І місце, особистий диплом-  Мальована Юлія (8Б);
 • фінал шкільної «Еліт Ліги КВН- 2016» – І місце – команда «Brodwey»: Балашов Дмитро (11А), Марущак Микита (10А), Павлік В’ячеслав (10А), Жигола Яна (10А), , Ляшук Артур (10А) Остапенко Дарина (10Б), Бочкарьов Олександр (8А);
 • VІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка (міський етап)– ІІ місце -Бандерс Марія (11А), вчитель Ковальчук Л.Е., ІІІ місце – Маркевич Ярина (6Б), вчитель Дячук О.В.;
 • VІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Г.Шевченка (обласний етап) – І місце – Бандерс Марія (11А), вчитель Ковальчук Л.Е.;
 • міська виставка-конкурс новорічних композицій «Зимова феєрія-2016» – І місце-  Мишко Аріна (2А), яка була нагороджена грамотою Департаменту освіти ВМР та цінним подарунком; класний керівник –  Мироненко Т.Л.;
 • міська виставка-конкурс дитячих робіт «Паперова країна» – ІІ місце- Швидкий Євгеній  (4Б), класний керівник Дякова А.С.;
 • фінал міського конкурсу для учнів 6-х класів «Інтелектуальний марафон» –  ІІІ місце –  команда 6 Б класу: Коваль Ілля, Гонсалес-Шмігель Лаура, Басюк Юлія, Мокрицький Андрій, Маркевич Ярина, координатори – педагог-організатор Пономарьова О.В., класний керівник Корсун В.М.;
 • міський фестиваль-конкурс художньої самодіяльної творчості учнівської молоді «Перлини року – 2017» – диплом ІІ ступеня – вокально-інструментальний ансамбль- художні  керівники Граб О.С., Воскобойник І.І.); дипломами лауреатів – хоровий колектив (художній керівники Воскобойник І.І.), хореографічний колектив;
 • конкурс імені П. Яцика – ІІ місце – Маркевич Ярина (6Б), вчитель Дячук О.В.);
 • конкурс імені Анатолія Гарматюка – І місце – Кирницький Дмитро (9А), вчитель Коломієць Т.А.;
 • міський конкурс «Великодні дзвони» – І місце – Швидкий Євген (4Б), класний керівник Дякова А.С.;
 • міський фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я» – І місце – Довгалець Марина(10А),  Жигола Яна (10А), класний керівник Власко Л.М.;
 • обласні спортивні змагання з міні-футболу –  І місце  – команда учнів 4-5-х класів: Сачук Тимофій, Заболотний Сергій, Заболотний Сергій, Семенюк Володимир, Карасевич Павло, Кушинський Антон, Олійник владислав, Семенов Микита, Мироненко Ростислав, Остапович Всеволод, Килимник Олесь, Обертас Андрій; керівник команди – Волочаєва О.Ю.;
 • міський Чемпіонат «Еліт Ліги КВН- 2017» (травень 2017 року)  – І Імісце –  команда «Brodwey»: Балашов Дмитро (11А), Марущак Микита (10А), Павлік В’ячеслав (10А), Жигола Яна (10А), , Ляшук Артур (10А) Остапенко Дарина (10Б), Бочкарьов Олександр (8А);
 • І Регіональний конкурс словесної творчості    «Світ правди і краси» – І місце в жанрі есеїстики-  Прудиус Валерія (11Б), вчитель Вернигора В.В.;
 • міський конкурс-огляд роботи загонів Юних інспекторів руху – ІІІ місце – команда ЮІР 6 Б класу: Гонсалес Лаура, Шевчук Олександр, Козак Наталія, Басюк Юлія, Барго Валерія, Мокрицький Андрій, Коваль Ілля, Чудінович Єлизавета, Земська Діана, Сокирук Єва; керівник загону – Пономарьова О.В.

У 2016-2017 н.р. проводилася велика робота з виховання громадської свідомості учнів, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї. Здійснені фронтальні перевірки стану превентивного виховання «Ціннісне ставлення до свого «Я» в 1-11-х класах» та ціннісного ставлення до себе «Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку особистості».

Класні керівники використовували різні форми і методи діяльності, спрямованої на формування національної свідомості учнів: шкільні та класні свята, зустрічі з ветеранами, екскурсії до музеїв, тематичні класні газети. Так, у всіх класних колективах відбулися  го­дини спілкування, присвячені Дню українського козацтва «Нащадки славних козаків», ви­зволенню України від німецько-фашистських загарбників «Пам’ять не згасне у віках», Дню Соборності України, Дню Перемоги над нацизмом у Європі.

Серед заходів патріотичного спрямування окреме місце посідає традиція відзначення Дня народження гімназії. В рамках цього заходу відбулась урочиста посвята першокласників у гімназисти, концерт учнів 2-4-х класів «Діти – дітям», презентація учнів 5-х класів, творчі виступи учнів 6-8-х класів «Наші таланти», музично-літературна вітальня для учнів 9-11-х класів.

Учні та вчителі гімназії плідно співпрацюють з такими закладами як Будинок учителя, обласний краєзнавчий музей, обласний художній музей, обласна дитяча бібліотека ім. І.Франка.

19 березня в актовій залі гімназії відбулось урочисте відкриття Всеукраїнського тижня дитячої книги. Виставу «Бал літературних героїв» підготували учні  6 Б класу спільно з працівниками обласної дитячої бібліотеки ім. І.Франка. За співпрацю з обласною дитячою бібліотекою та активну участь у проведенні масових заходів у цьому навчальному році керівництво закладу висловило подяку заступнику директора з виховної роботи Корсун В.М., педагогу-організатору Пономарьовій О.В., класним керівникам Килимнику Л.Я., Ковальчук Л.Е., Петровській І.П.

Працюючи над реалізацією Кон­цепції національного виховання, педагогічний колектив гімназії спрямовує виховну роботу на формування в учнів почуття прекрасного, здатності повноцінного сприйняття і правильного розуміння естетичних понять, смаків та ідеалів.  В рамках реалізації виховного впливу мистецтва на особистість школярів у гімназії продовжив роботу дитячий естетичний лекторій, відбувся перегляд  учнями 1-11-х класів вистав обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.Садовського, перегляд документальних та художніх фільмів у кінотеатрі «Родина».

Класні керівники традиційно проводили тематичні ранки «Привітання від Святого Миколая», «Рік Новий», «День матері», «Свято Букварика» для учнів та їх батьків.   Під час підготовки заходів, до яких залучаються і батьки учнів, вчителі  багато уваги приділяють емоційному наповненню свята, якого досягають завдяки наполегливій роботі над виразністю читання, використанню костюмів, вдалому музичному супроводу, креативному оформленню актової зали.

У цьому році активізувалася робота учнівського самоврядування. 22 вересня 2016 року в гімназії відбулася традиційна конференція, під час якої учні 6-11-х класів заслухали звіт президента учнівського врядування Волоса Віктора та дали оцінку діяльності шкільного парламенту за звітний період. Далі гімназисти ознайомилися з програмами кандидатів у президенти учнівського врядування на наступний навчальний рік (Дробасюк Аліна, Товмасян Едвін, Марущак Микита), ставили їм запитання, що стосувалися передвиборчих програм кандидатів, та приступили до голосування. Більшістю голосів президентом учнівського врядування гімназії було обрано учня 10 А класу Марущака Микиту. Цікавими справами Ради гімназистів у цьому році стали:

 • відеофільм, який демонструвався під час святкового концерту  до Дня вчителя «День Знань очима випускників»;
 • акція «Зроби яскравим перший день другої чверті!» (прикрашання І поверху гімназії в стилі «Веселий Хеллоуін», оформлення фотозони, проведення конкурсів під час великої перерви);
 • участь у міському проекті учнівського самоврядування «Школа без кордонів»;
 • День Святого Валентина – оформлення тематичної фотозони, робота святкової пошти;
 • благодійний концерт-акція учнів старших класів (збір коштів для тварин з притулку «Планета»);
 • фестиваль учнівських команд КВН «Гімназійна Ліга-2017» ;
 • участь у міській звітно-виборчій конференції «Союзу старшокласників «Лідер».

Активну позицію займали члени Ради гімназистів та учнівські колективи під час проведення благодійних акцій: «Смак домашнього тепла», «П’ять картоплин», «Подарунок від Святого Миколая», «Подаруй дитині радість читання», «Серце до серця». Такі заходи сприяють вихованню в гімназистів національної свідомості, гуманістич­ної моралі, формуванню в учнів таких цінностей як доброта, справедливість, щирість, взаємоповага.

В травні 2017 року президент учнівського самоврядування Марущак Микита взяв участь у міському конкурсі проектів із написання есе «Вінниця – Туреччина. Молодіжний погляд». Його робота стала однією з кращих, а сам він був нагороджений екскурсійною поїздкою до Туреччини. Таким чином, активна робота учнівського самоврядування, яке виступає в ролі  організатора та учасника виховних справ, органічно вписалась у зміст навчальної й позаурочної роботи, в організацію життєді­яльності гімназистів.

Сприяють розвитку творчих задатків і обдарувань учнів у галузі мистецтва і конкурси дитячої творчості та виставки учнівських робіт, що проводяться у гімназії. У цьому навчальному році відбулися гімназійні виставки «Зимова феєрія», «Паперова країна», «Великодні дзвони», «Знай і люби свій край», «Місто майстринь».

Система розвитку здорового способу життя в гімназії базується на проведенні заходів з превентивного виховання, які направлені на пропаганду та формування в учнів здорового способу життя, запобігання розповсюдження негативних явищ серед підростаючого покоління.    Над цим працюють як класні керівники, які проводять з учнями тематичні бесіди, години спілкування, так і керівники гуртків.

У цьому році  спортивна команда гімназії посіла І місце у змаганнях з спортивного туризму в рамках міської Спартакіади школярів, І місце в обласних змаганнях з міні-футболу, ІІ місце у міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

В травні 2017 року колектив гімназії отримав подяку від Управління фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації та Вінницького обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за кращу організацію фестивалю ранкової зарядки «Рух заради здоров’я».

Високою результативністю відзначена робота Малої академії рятувальної служби «МАРС». Гімназійна команда рятувальників-туристів (Марущак Микита, Павлік В’ячеслав, Новотарський Артур, Барго Валерія, Пастух Іванна) у Всеукраїнських змаганнях «Школа безпеки» вибороли І місце.

У травні 2017 року (29.05.-31.05.) на базі Інституту цивільного захисту та Міжнародного дитячого центру «АРТЕК» (м. Київ, Пуща-озерна) відбулася Всеукраїнська акція «Молодь за безпечний світ». Учасниками заходу  стали вчителі та учні гімназії: Макаров О.М., Волочаєва О.Ю., Власко Л.М., Марущак М.(10 А клас), Павлік В’ячеслав (10 А клас), Гайченкова Жанна (10 А клас), Пастух Іванна (8 В клас). Команда «МАРС» продемонструвала майстер-клас щодо надання допомоги і рятування постраждалих у надзвичайних ситуаціях.

18 травня 2017 року відокремлений підрозділ Малої академії рятувальної служби «МАРС» спільно з Всеукраїнським волонтерським рухом на військовій базі в селі Пултовці провели благодійний захід для дітей шкіл-інтернатів Вінницької області «Здорова нація – нація переможців».

 

Share This