Обрати сторінку

Міністерство освіти і науки України звертає увагу на необхідність неухильного виконання Конституції України, Законів України «Про освіту» і «Про забезпечення  функціонування української мови як державної», зокрема в частині застосування державної мови в освітньому процесі: «Наголошуємо на необхідності застосування державної мови в робочий час науково-педагогічними, педагогічними та іншими працівниками закладів освіти. Державна мова має використовуватись в освітньому процесі, під час проведення навчальних занять (крім занять з навчальних предметів, які згідно з освітньою програмою закладу освіти викладаються  іноземними мовами, або мовами  корінних народів і національних меншин), а також спілкування в рамках освітнього процесу вчителів, викладачів, іншого персоналу закладів освіти як зі здобувачами освіти (вихованцями), їх батьками, так і між собою.

Під час організації освітнього процесу незалежно від його форми (урок, лекція, практичне,   семінарське заняття, гурткова та позакласна робота) необхідно застосовувати навчальні матеріали, виготовлені державною мовою (крім занять з навчальних предметів, які згідно з освітньою програмою закладу освіти викладаються іноземними мовами)».

Міністерство також наголошує на вагомості популяризації переваг вивчення державної мови та оволодіння нею на високому рівні усіма здобувачами освіти незалежно від національного походження, що є однією з важливих умов повноцінної реалізації їхніх конституційних прав в Україні.

Share This