Обрати сторінку

Звіти за 2013-2014 рр

Звіт експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня «Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради» про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення інформаційно-освітнього середовища як форми організації навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу»

за період 2012-2013 та 2013-2014 н.р.

В 2012-2013 н. р. робота проводилася згідно «Програми дослідно-експериментальної роботи на 2012 – 2016 роки», затвердженої наказом МОН України № 841 від 26.07.2012 р., а саме:

1. Проведено огляд та систематизовано світовий та вітчизняний досвід та тенденцій розвитку у галузі формування та застосування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти та засобів моніторингу рівня ІКТ-компетентності учасників процесу дистанційного навчання. Внесено корективи у перспективний план розвитку та наповнення контентом ресурсного центру гімназії disted.edu.vn.ua, які враховують останні тенденції у напрямку створення та розвитку ресурсних центрів дистанційної освіти.
На жаль, перелік доступних для вільного використання вітчизняних освітніх ресурсів невеликий, існуючі ресурси містять дуже мало придатних для практичного виокорстання ЕОРів:

ucheba.ks.ua – Регіональний Проект “Платформа дистанційного навчання (ucheba.ks.ua) і освітній портал м.Херсона (ucheba.ks.ua/new). Проект є складовою частиною створення віртуального освітньо-інформаційного середовища в м. Херсон та південноукраїнському регіоні. В проекті беруть участь Міське управління освіти, Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти вчителів, Херсонський державний університет, Херсонський економічно-правовий інститут, Херсонський академічний ліцей при ХДУ,  Херсонський ліцей журналістики, бізнесу та права, середні загальноосвітні школи м.Херсона, Телекомпанія Норма-4, професійні вчителі і викладачі з досвідченням використання ІКТ і Інтернету в освіті, а також в організації і проведенні дистанційного навчання через Internet.

http://www.zhu.edu.ua/mk_school/ регіональний освітній он-лайн ресурс «Школа сучасних знань» у Запорізькій області. На ресурсі творчими групами передових вчителів області створено окремі дистанційні курси для учнів з основних навчальних предметів 5-9 та 10-11 класів (фізика, математика, астрономія, біологія, хімія, екологія, географія, історія, українська мова та література, російська мова, німецька мова, християнська етика, основи здоров’я).

http://znonline.org/ua/ – ресурс для дистанційної підготовки до ЗНО. Після реєстрації в системі Школи ви зможете переглядати відеоуроки, проходити пробні тестування (на зразок ЗНО), спілкуватися з іншими учнями, ставити питання нашим викладачам на спеціальних онлайн-конференціях.

www.udl.org.ua – Онлайн курси, навчальні програми та тренінги. (комерційний)

Значно більше у вільному доступі російськомовних навчальних матеріалів, які умовно можуть бути використані, так як не відповідають вітчизняним навчальним програмам

http://pedpresa.com.ua/video/category/lessons/ – проект з дистанційного навчання «Доступні відеознання»

http://www.experimentanium.ru/education/lectures/archive/ – «Ученые детям» видеолекции

http://klasnaocinka.com.ua/ – Образовательный портал «Классная оценка»

http://perezvin.at.ua/board/ – Відеотека Вересневий передзвін

http://univertv.ru/ – це відкритий освітній відеопортал (відеолекції)

http://vacademia.com/offers vAcademia — это образовательный виртуальный мир. В виртуальном мире учебная аудитория выглядит как обычная реальная аудитория, ученики и учителя присутствуют на занятии в виде трехмерных персонажей – аватаров, а виртуальное занятие похоже на традиционное живое. В образовательном виртуальном мире vAcademia можно проводить разнообразные занятия: лекции, семинары, практики, ролевые игры, симуляции. С этой целью обеспечивается разнообразный учебный инструментарий для преподавания и организации совместной учебной деятельности. Главным преимуществом vAcademia является возможность виртуальной записи проходящих занятий и создание, таким образом, нового типа электронного контента для дистанционного обучения.

http://universinet.org/unimaster – Образовательный портал Universinet дает Вам возможность испытать новый способ передачи знаний – UniMaster. UniMaster – это бесплатная интерактивная онлайн платформа, с помощью которой Вы можете создать полноценный урок в виртуальном пространстве.

http://lektor.org.ua/ – платформа для проведения вебинаров (трансляция видео, общий и персональный чат, совместные ресурсы (доска рисования, презентации, показ рабочего стола, файлы и ссылки), проведение опросов и видеоконференций )

http://www.lektorium.tv/ – Просветительский проект «Лекториум» развивается в двух направлениях:
Медиатека – коллекция видеолекций лучших лекторов России. Все материалы публикуются только по согласованию с  лекторами и учебными заведениями. Доступ к библиотеке – свободный и бесплатный.

2. Проведено реорганізацію методичної мережі та структури управління закладом у відповідності до завдань експерименту, а саме:

 • методична проблема, над якою працює гімназія (перспектива на 3 роки) сформульована так: «Дослідження ефективності роботи закладу та динаміки знань учнів в умовах використання інформаційно-освітнього середовища та дистанційної підтримки традиційної освіти»

Основні показники, що досліджуються:
для учнів

 • навчальні досягнення учнів ;
 • динаміка середнього балу з даного предмета як для конкретного учня так і для класу;
 • результативність участі учнів в олімпіадах;

Кількісні показники вимірюються за допомогою можливостей системи http://ios.edu.vn.ua

для учителів:

 • рівень володіння ІКТ (проходження курсів, отримання сертифікатів, періодичність використання засобів ІКТ в навчальному процесі;
 • кількість та якість ЕОР, створених учителем в системі http://disted.edu.vn.ua

3. Сформовано творчі групи учителів за темою дослідно-експериментальної роботи. Групи сформовано з урахуванням роботи учителів у тих чи інших паралелях, за фаховою ознакою та за  ступенем їх попереднього використання ІКТ-технологій у навчальному процесі;

 • група учителів філологічних дисциплін (керівник – методист лабораторії Дячук Олена Володимирівна) 17 учителів;
 • група учителів фізико-математичного профілю (керівник групи методист лабораторії Порхун Алла Олексіівна) – 23 учителя;

Групи працюють над розробкою навчальних матеріалів (ЕОР) в системі http://disted.edu.vn.ua  Члени груп організовують у своїх класах навчальний процес з використанням  технологій дистанційної підтримки традиційної освіти та ведуть курси за технологіями дистанційного навчання

 • продовжено систематичне навчання учителів технологіям педагогічної праці з використанням ІКТ на базі гімназійної лабораторії ІКТ. Працюють постійно діючі безкоштовні курси для учителів гімназії, обсяг занять 2 год в тиждень. В гімназії в рамках атестації учителів запроваджено іспит з основ володіння ІКТ, результат іспиту заноситься до атестаційних документів/ ЛІКТ при підтримці департаменту освіти Вінницької міської ради провів сертифікацію учителів закладу та інших закладів освіти міста на рівень володіння технологіями ІКТ. Усі учителі отримують сертифікати корстувача-експерта, досвідченого користувача чи користувача-початківця.
 •  підготовлено  та заслухано   2  питання на педагогічні ради з даної тематики, працює постійно діючий семінар-практикум для учителів. Тема семінару «Розробка ЕОР в системі http://disted.edu.vn.ua»  Особлива увага приділялася учителям?  що з 1 вересня 2013 р. будуть працювати у 2-х класах у зв’язку з введенням вивчення інформатики з 2-го класу;
 • ЛІКТ при підтримці департаменту освіти Вінницької міської ради провів сертифікацію учителів закладу та інших закладів освіти міста на рівень володіння технологіями ІКТ.

4. Продовжено роботу по створенню навчальних ресурсів (disted.edu.vn.ua). Внесені зміни до існуючих матеріалів у зв’язку зі змінами у навчальних програмах. Практика показала, що створення матеріалу (ЕОР) в об’ємі одного навчального уроку потребує 5-6 годин роботи автора (учителя)

5. Значна частина учителів гімназії постійно використовує матеріали ресурсного центру у повсякденній навчальній роботі з учнями у режимі дистанційної підтримки навчального процесу, що супроводжується розробкою нових матеріалів до уроків. Загальна кількість навчальних модулів (уроків) досягла 8000. Статистика (частота використання учнями, час їх перебування на ресурсі, результати виконання завдань в рамках курсу , інше) зберігається в системі і доступна для авторів курсу

6. Розроблено методику проведення дистанційних моніторингів рівня знань з використанням власного ресурсу test.edu.vn.ua. Методику апробовано у гімназії, за цією методикою згідно угоди про співпрацю з ВОІПОПП проведено моніторинг рівня знань учнів області з предметів гуманітарного циклу. У моніторингу брало участь 12000 школярів області, результати заслуховувалися на засіданні колегії обласного департаменту освіти.

7. Короткий зміст методики (запропоновано ВОІПОПП). Методом випадкової вибірки із загального переліку шкіл області обрано по 5 закладів із кожного району чи міста обласного підпорядкування та 10 закладів м. Вінниці. Проведена самореєстрація учнів 8 та 10 класів цих закладів, створені групи учнів по районам.. За графіком у відведений час учні проходили тестування з використанням тестових завдань, розроблених ВОІПОПП. Засобами системи, у залежності від результатів тестування, складено рейтингову таблицю районів. Через 2 місяці проведено ще одне тестування тих же учнів, але за новими пакетами тестів, що містили навальний матеріал, який вивчався протягом цих 2-х місяців. Складено нові рейтенгові таблиці та передано в ВОІПОПП.

8. Запущено в експлуатацію проект dorobok.edu.vn.uа як регіональну платформу обміну досвідом учителів. На цьому ресурсі учителі представляють, зокрема, матеріали, що подаються ними на регіональні творчі конкурси, інші авторські напрацювання.

9. З 1 вересня 2013 р. розпочала свою роботу «Дистанційна школа підготовки до олімпіад» для школярів Вінницької області. Школа працюватиме на авторській платформі ЛІКТ ФМГ№17 в режимі дистанційного навчання при підтримці та фінансуванню оплати викладачів з боку ВОІПОПП.

Мета створення ресурсу:

 • забезпечити всім учням шкіл м. Вінниці та Вінницької області  можливість (за їх бажанням) навчатися у дистанційній школі підготовки до олімпіад із навчальних предметів паралельно і незалежно з навчанням у школі за місцем проживання. Єдина вимога – наявність Інтернету у закладі освіти чи (та) вдома в учня;
 • створити та розмістити на технічних площадках ЛІКТ спеціалізований Інтернет-ресурс, наповнити його необхідним навчальним контентом, забезпечити його постійну присутність у Інтернеті, надійність та функціональність.

Робота дистанційної школи

Фізико-математична гімназія №17 м. Вінниці – заклад із багатими олімпійськими традиціями. Учні гімназії щорічно серед переможців олімпіад найвищих рівнів. Наявність дистанційної школи дозволить успішно готуватися до олімпіад  не лише учням нашого закладу, а й учням інших шкіл, зокрема, сільських, де відсутні фахівці відповідного рівня. Координує роботу школи Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, на  базі лабораторії організовано навчання тьюторів, що ведуть відповідні курси. Оплата праці педагогів передбачена обласною цільовою програмою інформатизації освіти. В повному обсязі школа розпочне працювати в 2014 році, зараз проводяться пробні заняття з окремих предметів, відбувається тестування апаратної платформи.

10. У рамках участі закладу у пілотній реалізації проекту «Відкритий світ» проведено переоснащення матеріальної бази для використання ІКТ в навчальному процесі гімназії. Гімназія потрапила в 54 школи України, що перемогли в конкурсі на право участі у 1 етапі. На жаль, проект не зумів запропонувати задекларований доступ до

 • локальна мережа охоплює всі начальні приміщення гімназії та кабінети адміністрації, бібліотека має електронний читальний зал (усього в мережі біля 200 стаціонарних портів (ПК, ноутбуки) , серед них – комп’ютеризовані робочі місця усіх педагогів гімназії. По всьому приміщенню працює регламентована мережа WI-FI, сертифікована за програмою «Безпечний Інтернет» , гімназія отримала «5-зірковий» міжнародний сертифікат, юридично оформлено з батьками факт надання учням доступу в межах гімназії до регламентованого Інтернету; (детальніше –  https://pmg17.vn.ua/index.php/safe-internet)
 • всі електронні  ресурси гімназії об’єднано у портал edu.vn.ua, що розміщено на власних технічних площадках (дата-центрі) гімназії. Загальна пропускна здатність зовнішніх оптоволоконних каналів зв’язку – 130 Мбіт/с з різних опорних мереж з можливістю розширення;
 • 6 мультимедійних комплексів (інтерактивна дошка+проектор+ПК), 11 мультимедійних комплексів (проектор/телевізійна панель 42’ +ПК), 60 пристроїв  індивідуальної роботи учнів на уроці (нетбуки, планшети), 4 кабінети для вивчення інформатики та занять з інших предметів з використанням ІКТ обладнані  46 робочими місцями для учнів (ПК).
 • Значна частина шкіл міста та області використовують матеріали ресурсного центру гімназії та інші ресурси порталу у навчально-виховному процесі та організації навчально-виховного процесу, зокрема систему ведення електронних журналів ios.edu.vn.ua.  Найбільш активно- Вінницький технічний ліцей, ЗОШ №27, НВК№1,2 та інші заклади.
Share This