Обрати сторінку

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних  закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 16.04.2018 р. №367, зареєстрованого в Мін’юсті України 05.05.2018 р. за №564/32016, на підставі заяв батьків та наявних документів (копії свідоцтва про народження, медичної довідки, копії документа, що підтверджує місце проживання за територією обслуговування),

НАКАЗУЮ:

1. Зарахувати учнів до 1-х класів закладу на 2021-2022 навчальний рік згідно списку:
1. Барчук
2. Бебик
3. Беззубік
4. Безрученко
5. Безрученко
6. Бойко
7. Вакалюк
8. Варшавська
9. Верета
10. Вировой
11. Вітюк
12. Вітюк
13. Горін
14. Грибовський
15. Гриценко
16. Грищишина
17. Данілов
18. Демидюк-Шварцбург
19. Демідов
20. Демчук
21. Джига
22. Дзюбенко
23. Довгань
24. Довгань
25. Зарезенко
26. Захаренков
27. Каплюк
28. Карпов
29. Качор
30. Клименко
31. Коба
32. Кожевніков
33. Козачишена
34. Козир
35. Косарєв
36. Костюченко
37. Костюченко
38. Крокус
39. Кроха
40. Кудрик
41. Куляс
42. Лєщов
43. Лучков
44. Мазуренко
45. Макаров
46. Максименюк
47. Марченко
48. Мироненко
49. Миронишина
50. Мисака
51. Міщук
52. Мочульська
53. Науменко
54. Незгода
55. Нечипор
56. Олексюк
57. Онищук
58. Орлов
59. Осьмушко
60. Павлій
61. Павловська
62. Петрук
63. Платовська
64. Плотиця
65. Полянська
66. Пономарьов
67. Римарук
68. Романюк
69. Руда
70. Сайчук
71. Самойлюк
72. Сердюк
73. Соколовська
74. Сомик
75. Сорока
76. Стінська
77. Ступак
78. Ткач
79. Трохимчук
80. Фаст
81. Федоришина
82. Хитрук
83. Чернега
84. Чернілєвська
85. Чорната
86. Чорноокий
87. Шаманський
88. Швець
89. Шебордаєва
90. Штимпура
91. Штогрин
92. Штурма
93. Щербатюк
94. Яковенко
95. Яковенко
96. Яресько

2. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Васкевич О.В.

Директор ліцею, Валентина Нестюк

Share This