Обрати сторінку

1. 159.98 К 88 Кудрик, Л. Самокоучинг. Як запобігти професійному вигоранню / Л. Кудрик, А. Бешлей, У. Мельник. – Київ : Шкільний світ, 2019. – 216 с.

2. Бєлова, О. Коуч в освіті : чи може педагог стати коучем для своїх учнів? / О. Бєлова // Соц. педагог. – 2018. – Квіт., № 4. – С. 36–38.

3. Бодик, О. П. Селф-коучинг як ефективний інструмент розвитку управлінської культури керівника закладу освіти / О. П. Бодик, С. І. Макаренко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2020. – Вип. 3. – С. 69–81.

4. Варецька, О. В. Коучинг як технологія розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти / О. В. Варецька // Вісн. Львів. ун-ту. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 31. – С. 349–361.

5. Вишневська, І. Виховання в стилі коучинг : інтегроване заняття для батьків / І. Вишневська // Психолог дошкілля. – 2019. – Листоп., № 11. – С. 34–43.

6. Воронова, С. В. Коуч-технологія для директора школи / С. В. Воронова // Упр. школою : основа професійного зростання. – 2018. – № 34/36. – С. 2–61.

7. Голіяд, І. С. Графічна підготовка вчителя технології: коучинговий підхід / І. С. Голіяд, Т. Ю. Чернова // Трудова підготовка в рідній шк. – 2016. – № 4. – С. 54–56.

8. Голіяд, І. Коучингові технології в освіті: теоретично-практичні аспекти і наукові підходи / І. Голіяд, Т. Чернова // Актуальні питання гуманітар. наук. – 2017. – Вип. 17. – С. 255–261.

9. Голіяд, І. С. Роль коучингової компетентності педагога у розкритті потенціалу суб’єкта освітнього процесу / І. С. Голіяд, Т. Ю. Чернова // Наук. часоп. НПУ ім.. М. П. Драгоманова. Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки. – 2017. – Вип. 8. – С. 20–25.

10. Здирко, І. А. Коучинг в освіті як потужний засіб розкриття потенціалу здобувачів освіти / І. А. Здирко // Соціал.-гуманітарн. вісн. – 2019. – Вип. 25. – С. 68.

11. Касьяненко, С. В. Інноваційні підходи до організації та проведення педагогічної ради / С. В. Касьяненко // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 11/12. – С. 38–41.

12. Ківшик, А. Освітня гра та коучинг у самовизначенні школярів щодо майбутньої трудової діяльності: практичний досвід / А. Ківшик, Т. Чернова // Труд. підгот. в рідній шк. – 2017. – № 4. – С. 25–28.

13. Ківшик, А. Педагогічний коучинг у забезпеченні якісної підготовки кваліфікованих робітників / А. Ківшик, Н. Вакуленко // Проф.-тех. освіта. – 2017. – № 3. – С. 10–12.

14. Ківшик, А. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах ринкової економіки: коучинговий підхід / А. Ківшик, І. Іщенко // Проф.-тех. освіта. – 2015. – № 4. – С. 16–18.

15. Косачова, Н. М. Коучинг як інноваваційний підхід до управління персоналом у закладі освіти / Н. М. Косачова // Управління школою : основа професійного зростання. – 2019. – № 10/12. – С. 43–45.

16. Педагогічний коучинг у сучасному освітньому процесі / А. С. Фарина [и др.] // Директор школи, ліцею, гімназії – 2019. – № 6. – С. 29–40.

17. Петренко, О. Педагогічний коучинг у діяльності вчителя в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» / О. Петренко // Нова педагог. думка. – 2018. – № 1. – С. 62–66.

18. Радкевич, В. О. Коучинг як інноваційна педагогічна технологія / В. О. Радкевич, О. Бородієнко // Проф.-тех. освіта. – 2015. – № 2. – С. 17–19.

19. Савчук, Б. Коучинг як філософія і технологія розвитку професійної педагогічної освіти / Б. Савчук, Г. Білавич, Ю. Душенко // Гірська школа Українських Карпат. – 2019. – № 21. – С. 82–87.

20. Скрипник, Т. Неперервний експертний коучинг у процесі підвищення компетентності учасників інклюзивного процесу в закладах освіти / Т. Скрипник, К. Бірюкова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2020. – Вип. 1. – С. 23–29.

21. Ушмарова, В. Організація науково-методичної роботи з учителями початкової школи у контексті Концепції «Нова українська школа» / В. Ушмарова // Поч. шк. – 2017. – № 9. – С. 1–5.

22. Чернова, Т. Ю. Концепт педагогічного коучингу: суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників освітнього процесу / Т. Ю. Чернова, І. С. Голіяд // Наук. зап. [Нац. педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 130. – С. 267–275.

23. Яремко, Г. Менторство, коучинг і школи-маяки. Як учителі підвищують кваліфікацію за кордоном / Г. Яремко // Школа. – 2018. – № 1. – С. 44–59.

Підготувала бібліограф I категорії
Відділу наукової інформації та
бібліографії, Пахомова Т. С.

Share This