Обрати сторінку

Із 24 по 28 квітня 2023 року в ліцеї відбувся екологічний марафон “Ми творимо планету власноруч”.

У рамках марафону проводились заходи, спрямовані на формування відповідального та дбайливого ставлення до природи, екологічної самосвідомості, стійкої потреби власного свідомого дотримання екологічних принципів природокористування, розвиток навичок екологічної культури, активну участі в суспільно корисній праці з захисту, догляду та оптимізації стану довкілля, активну діяльність щодо вивчення та охорони природи своєї місцевості.

Усі види діяльності мали виховний, розвивальний та пізнавальний характер. Вчителі та учні старших класів залучали здобувачів освіти до різних офлайн та онлайн форм взаємодії, що спрямовувались на формування елементів екологічного світорозуміння учнів, екологічної вихованості.

У рамках марафону проводились:

  • виховні бесіди “Ми з природою дружимо”, “Загострення глобальних екологічних проблем. Екологічні наслідки  військових дій”, “Чорнобиль: минуле й сьогодення”, “Рости, виростай, про природу дбай”;
  • різноманітні ігри та створювались ігрові ситуації на екологічну тематику: “Що забруднює і що очищує”, “Із чим не можна в ліс ходити”, “Екологічні знаки”, “Відгадаєш, коли знаєш”;
  • конкурси малюнків “Наша планета – наш дім“, “Правила поведінки в природі”;
  • акції “Посади квітку”, “За чисте довкілля”;
  • екологічні читання “Планета без сміття. Сортування відходів”;
  • навчальні заняття: цикл уроків-семінарів “Сталий розвиток і раціональне природокористування”, урок-суд “Не допустимо пластик до панування на планеті!”, семінар-практикум “Екологія кімнатних рослин”;
  • захист проєктів-досліджень: “Встановлення зв’язку між рівнем забруднення навколишнього середовища та рівнем захворюваності населення на прикладі населених пунктів різного розміру (села, селища, малого міста, середнього міста, міста-мільйонера)”, “Проблема забруднення повітря та способи її розв’язування її”, “Поліпшення стану повітря у класній / власні кімнаті під час занять”, “Способи очищення води в побуті”, “Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості”, “Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет»”, “Світ навколо тебе”, “Використання полімерів: еколого-економічний аспект”, “Альтернативні джерела енергії”, “Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування”, “Друге життя паперу”, “Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону)”, “Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію”.
Share This