Єдина Країна! Единая Страна!

Науково-педагогічна проблема гімназії на 2014-2017 р.р.

“Пошук ефективних шляхів підвищення якості профільної освіти в умовах роботи закладу на платформі інформаційно - освітнього середовища”

Головне завдання на 2014-2015 н.р.

Створення та апробація методик використання електронних освітніх ресурсів

Головне завдання на 2015-2016 н.р.

Розробка нових та інтеграція існуючих електронних освітніх ресурсів в навчальний процес на основі створених методик

Головне завдання на 2016-2017 н.р.

Дослідження ефективності створених електронних освітніх ресурсів та методик їх використання


  Потреба вдосконалення навчально-виховного процесу, відповідно до вимог сучасності, спонукає педагогічний колектив та адміністрацію гімназії до створення умов для діагностики, плекання та реалізації особистих творчих здібностей усіх суб’єктів навчально-виховного процесу - учнів, учителів. Це вбачається  можливим завдяки наявності:

  • високої професійної компетентності педагогів;
  • активованої готовності вчителів до постійного професійного вдосконалення, інтелектуально-творчої діяльності в умовах інноваційних змін;
  • толерантної комунікації суб’єктів освітнього процесу;
  • системи педагогічного супроводу учнів, що базується на  ІК-технологіях навчання і спрямований на оптимізацію розвиваючих можливостей освітнього простору;
  • сприятливого для саморозвитку та самовдосконалення психологічного мікроклімату;
  • системи педагогічних технологій і методів роботи адміністрації школи, цілеспрямовано орієнтованих на розвиток особистості вчителя і учнів;
  • пріоритетів морально-етичного та духовного виховання;
  • соціально свідомої активності.

  Як свідчить практика, лише самостійна, творча (у тому числі науково-дослідницька, пошукова) суспільно значуща діяльність переводить її (діяльність) у творчі вчинки, високий рівень морально-етичної поведінки особистості, а отже, веде до успіху. Тому, основним критерієм особистісного розвитку учасників освітнього процесу бачиться саме інтелектуально-творча практична діяльність.

  Саме тому колективом закладу ще у 2011 році було сформульовано науково-методичну проблему “Вироблення критеріїв результативності роботи педагогів за інноваційними та новітніми технологіями і системи моніторингу такої роботи”, над реалізацією якої працював колектив протягом 2011-2014 рр.

  Зокрема, результатом роботи творчої групи, яка працювала над вирішенням завдання 2011-2012 н.р. “Вдосконалення системи стимулювання творчої праці педагогів”, є Положення про стимулювання творчої праці педагогів гімназії, яке вступило в дію з 01.09.2012 року. Відповідно до цього положення керівники МО протягом навчального року відслідковують об’єктивні показники творчої праці вчителів. Рейтинг кожного члена колективу визначається на засіданнях МО. Матеріали узагальнюються і уточнюються керівниками МО та адміністрацією гімназії, визначаються переможці на кінець кожного навчального року. 


 

2015-2016 н.р.

 

 


2014-2015 н.р.


 Підсумки оцінювання творчої праці вчителів гімназії

  За підсумками рейтингової системи оцінювання творчої праці вчителів гімназії у 2013-2014 н.р. переможцями стали:

    І місце - Пасіхов Юрій Якович, вчитель фізики та інформатики

    ІІ місце - Макаров Олександр Миколайович, вчитель фізичної культури

    ІІІ місце - Рєзнік Оксана Тарасівна, вчитель хімії

* *
Пасіхов Ю.Я.   Макаров О.М.   Рєзнік О.Т.

2013-2014 н.р.


2012-2013 н.р.