Єдина Країна! Единая Страна!

Iсторична довiдка - у цьому роздiлi знаходиться iнформацiя про нашу гiмназiю, яку створено в 1990 роцi на базi спецiалізованої школи з поглибленим вивченням фiзики. Засновником гiмназiї є виконком Вiнницької мiської ради. Всi складовi дiяльностi гiмназiї спрямованi на створення належних умов для здобуття якiсної освiти.

Фотогалерея. Тут знаходяться фотоматеріали з життя гімназії, її вчителів та учнів, кадри із літніх шкіл. Фотогалерея час від часу поповнюється новими матеріалами. Шукайте знайомі обличчя!

Кадрове забезпеченняКадрове забезпечення - майже 79% вчителiв мають вищу та першу квалiфiкацiйнi категорii; 3 вчителi двiчi отримували Соросiвський грант, чотири вчителі протягом останніх років ставали переможцями міських та обласних конкурсів “Учитель року”, “Виховник року”, “Заступник директора року”.

Управлiнська дiяльнiстьУправлiнська дiяльнiсть - за роки iснування в гiмназiї склалася певна система управлiнської дiяльностi. При цьому адмiнiстрацiя чiтко усвiдомлювала, що елiтарнiсть гiмназiї як навчального закладу нового типу полягає не в особливому соцiальному статусi, а у вiдпрацюваннi нових педагогiчних технологiй.

Методична робота. Cтворивши у 1990 роцi дидактичну модель гiмназiї, визначили три основних напрямки у дiяльностi. Колектив проходив шлях вiд становлення до розвитку творчостi у дiяльностi, створення необхiдних умов для здобуття освiти у навчальному закладi нового типу.

Матерiальна база - гiмназiя працює за кабiнетною системою i має необхiдну навчально-матерiальну базу. Кабiнети iнформатики обладнаннi сучасними обчислювальними машинами типу Pentium III-IV (91 машина). В гiмназiї з 1996 року дiє повнофункцiональний вузол комп'ютерної мережi Internet.

Газета ГІМНАЗИСТ - газета Ради гімназистів. Видається в паперовому та електронному варіантах. Тут можна дізнатися самі свіжі новини.

Вінницький міський центр дистанційної освіти - з 2002 року працює на базі вузла Інтернету гімназії.